Uitbater Erdem Aksoy wil gerust met de buurt rond de tafel zitten om tot een oplossing te komen.© Elke Lamens

Uitbater feestzaal Pirlanta reageert op tijdelijke sluiting: “Isolatiewerken waren al gepland en bekendgemaakt”

Sint-Job -

Afgelopen zondag vond in feestzaal Pirlanta het laatste feest van januari plaats. Burgemeester Sven Deckers (N-VA) had de zaal een maand gesloten omwille van overlast. De Raad van Staat liet nog twee feesten toe. Ook in februari vinden er geen feesten plaats, want eigenaar Erdem Aksoy voert dan extra isolatiewerken uit in de feestzaal.

Elke Lamens

Erdem Aksoy kreeg acht jaar geleden een vergunning voor de feestzaal. Voordien was het een bowlingzaal. “Dit pand staat er sinds 1991, toen temidden de maïsvelden. Er was nog geen woonwijk. Ik nam die zaak in 2007 over en zette de bowling tot 2015 verder. Daar was ook al een kleine feestzaal aan verbonden en die was elke dag geopend”, blikt de uitbater terug.

“Sinds 2015 vinden er enkel in het weekend feesten plaats. Ik let er overigens op dat er op zondag geen feesten plaatsvinden tot in de late uurtjes, want de kinderen in de buurt moeten de volgende ochtend weer naar school.”

“Bovendien isoleerde ik de zaal al vanbinnen en in oktober ook nog vanbuiten. Ik plaatste een extra sas aan de voordeur en hing akoestische gordijnen. We hebben een geluidsbegrenzer en het orkest speelt muziek in de richting van de hockeyterreinen, niet van de woonwijk op meer dan honderd meter afstand”, schetst Erdem de situatie.

In oktober werd de buitengevel van de feestzaal al geïsoleerd.© Pirlanta

In februari staan er opnieuw isolatiewerken in een ander deel van de zaal gepland. “Ik heb bewust geen feesten aangenomen om de werken te kunnen uitvoeren. Ik had dit al aan de burgemeester laten weten voor hij de sluiting had opgelegd. Ik was dan ook verrast dat die er dan toch nog kwam.”

Advocate Kelly Braem verwoordt het zo: “Het is te betreuren dat de burgemeester de beslissing van de Raad van State afschildert als wereldvreemd. Een schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid krijg je niet zomaar, dat vergt een uitzonderlijke procedure. De zaal ligt in een recreatiegebied, omringd door andere activiteiten waarvan de buurtbewoners ook al geluidshinder hebben ervaren.”

Feestzaal Pirlanta heeft een ruime parking voor de feestgangers.© Elke Lamens

De eigenaar voelt zich geviseerd zowel door de buurt als door het gemeentebestuur. “Als er lawaai is, gaat iedereen er meteen vanuit dat onze feesten daarvan de oorzaak zijn, terwijl dat niet zo is. Bij elk feest bellen de buurtbewoners systematisch naar de politie. Uit een proces-verbaal is al gebleken dat ze afspreken om op hetzelfde moment te bellen. Nu blijkt ook nog dat de gemeente zelf vraagt om de politie te contacteren.”

Coronastilte

“Elk feest begint rond 18u, want dan komt meestal de bruid aan. Heel wat klachten lopen al meteen daarna binnen, om 18.36u, 18.51u en ga zo maar door. De politie merkt dan zelf op dat de geluidshinder absoluut niet overdreven is”, leidt hij af uit de pv’s. “We respecteren altijd het sluitingsuur van 3 uur, onze feesten duren nooit zo lang.”

Volgens Erdem zijn de klachten toegenomen na corona. “Voor corona waren er amper klachten. Twee jaar lang kon er hier geen feest plaatsvinden. De buurtbewoners zijn wellicht aan die stilte gewend geraakt, maar na de lockdown mochten we opnieuw openen.”

Een extra sas aan de inkom en akoestische gordijnen moeten ook het geluid weren.© Elke Lamens

Op het parkeerterrein voor de feestzaal moeten twee stewards alles in goede banen leiden. “Op ons terrein zijn we verantwoordelijk voor de hinder en daar zorgen we ervoor dat de gasten van het feest zich gedragen. Maar sommige nationaliteiten hebben de gewoonte om op weg naar het feest te claxoneren in de wagen. Dat gebeurt op de openbare weg, waar wij geen vat op hebben”, benadrukt Erdem.

“Onze gasten komen vanuit heel Europa, de Balkan en Turkije, en we hebben ook Afrikaanse feesten. Wij weten nooit wie onze klanten allemaal uitnodigen. Door de sluiting werden nu al twaalf feesten geannuleerd. Klanten krijgen schrik dat onze zaal zomaar kan sluiten en hun feest niet kan doorgaan. Wie gaat deze schade vergoeden?”, vraagt hij zich af.

Recreatiezone

“Wij viseren de uitbater niet, wel de overlast die de feesten voor de buurt veroorzaken”, benadrukt burgemeester Sven Deckers. “Iedereen mag feesten, met respect voor elke cultuur en afkomst. Maar het moet wel volgens de regels gebeuren en zonder overlast. Ondanks de aanwezigheid van stewards blijft het getrommel op de parking, het vuurwerk en onaangepast rijgedrag van de gasten op straat, en zo meer.”

“Ook in een recreatiezone mag er geen overlast zijn. Overdag gaan we er wel vanuit dat mensen meer kunnen verdragen, maar niet ’s avonds en ’s nachts. Uit een geluidsstudie van de zaal in 2018 is overigens gebleken dat het pand niet geschikt is voor dergelijke grote feesten. Als de gasten binnen feesten en het gebouw geluidswerend is, zal dit de overlast beperken. Maar totdat dit het geval is, blijven we de gepaste maatregelen nemen.”

Aan de ene kant liggen de hockeyvelden, aan de andere kant een manège en duivenlokaal. Aan de overkant begint de woonwijk.© Elke Lamens

Bemiddelen of strijden?

Erdem Aksoy stelt met de buurt een beter contact te willen. “Ik ben bereid om met hen rond de tafel te zitten om tot een oplossing te komen. Ze zijn ook altijd welkom om eens een feest bij te wonen. Nu dreigt dit te evolueren tot juridisch getouwtrek, wat alleen maar tot meer vijandigheid leidt. En daar heeft niemand baat bij”, beklemtoont hij.

Burgemeester Deckers juicht dit initiatief toe. “De gemoederen bij de buurtbewoners zijn intussen erg hoog opgelopen. Ik vrees dat officiële burenbemiddeling geen soelaas meer biedt. Als de uitbater zelf het initiatief neemt en toenadering met de buurt zoekt, dan graag zelfs.”

(Elke Lamens)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners