Districtsschepen Marc Elsevier (N-VA) woont in Sint-Mariaburg en is meer dan tevreden met de heraanleg van de kerkomgeving.© Marc Wouters

Heraanleg kerkplein moet dorpskarakter van Sint-Mariaburg beklemtonen: “Eén van de belangrijkste projecten van deze legislatuur”

Ekeren, Sint-Mariaburg -

De heraanleg van het Van De Weyngaertplein en de Leo Vermandellei in Sint-Mariaburg start in het najaar. De stad, het district en Aquafin slaan hiervoor de handen in elkaar. Na een eerste inforonde in april vorig jaar werd rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties van de Mariaburgers. Het project werd geselecteerd binnen Antwerpen Breekt Uit.

Marc Wouters

Dit plan geeft een duidelijk overzicht van het plein voor de kerk. Aan de speeltuin links verandert er niets.© rr

De huidige kasseien in de Leo Vermandellei worden vervangen door gezaagde kasseien, die zijn bovenaan veel vlakker en dus comfortabeler voor fietsers. De auto’s veroorzaken ook minder geluid.© rr

Met Breekt Uit wil de stad straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maken en extra ruimte creëren voor groen en water. De huidige toestand van het plein, zowel voor als achter het kerkgebouw, dateert al van in 2011. Het Kerkplein zoals het vroeger werd genoemd, was sinds de bouw van de kerk in 1911 eigendom van de parochie. Omdat het plein meer dan dertig jaar onafgebroken niet omheind was, werd het automatisch openbaar terrein. Op 9 juni 1959 werd het Kerkplein omgedoopt tot het Van De Weyngaertplein. De straatnaam herinnert aan Antoon Van den Weygaert, de stichting van Sint-Mariaburg.

Zo was het plein in de jaren vijftig.© Heemkundig Documentatiecentrum.

De huidige toestand met vooraan de speeltuin.© Marc Wouters

Mochten de bomen kunnen spreken, ze zouden ons heel wat kunnen vertellen over wat de mens zoal met het plein heeft uitgespookt: van verloedering, vandalisme tot drugs, stof voor een soapserie. De heraanleg in 2011 was een keerpunt. “Nu moet de aanpak de Mariaburgers een waw-gevoel geven”, zegt districtsschepen Marc Elseviers (N-VA) als inwoner van de wijk. “Het project is één van de belangrijkste werken in deze legislatuur samen met de heraanleg van de Prinshoeveweg, het Pastorijveld en binnenkort de omgeving van het Hagelkruis”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA), bevoegd voor openbaar domein.

De grote veranderingen komen vooral aan de noordzijde van het plein. De kant van de school (zuidkant) werd vroeger aangepakt. De noordkant wordt woonerf. Er komen twee asverschuivingen om de snelheid af te remmen. De jonge boompjes die enkele jaren geleden werden geplant, worden verplaatst. Kan dat niet, dan komen er nieuwe exemplaren. Alle grote bomen op het plein en in de Leo Vermandellei blijven behouden. “De huidige kasseien in de Leo Vermandellei worden vervangen door gezaagde kasseien, die zijn bovenaan veel vlakker en dus comfortabeler voor fietsers. De auto’s veroorzaken ook minder geluid”, weet Palinckx.

Om de snelheid in de straat af te remmen komen er twee asverschuivingen. De parkeerstrook wordt in kasseien aangelegd en licht verhoogd om de wortels van de bomen meer ruimte te geven, zonder schade toe te brengen aan de trottoirs. De inritten van de woningen worden in lineaire grasbetontegels aangelegd. Zo dringt er meer water in de ondergrond.

De Leo Vermandellei.© Marc Wouters

“Op het plein draaien we het basketbalveld 90 graden naar de zuidkant”, weet Elseviers. “Het groen rond het basketbalveld belet dat de bal minder snel op straat terechtkomt. De petanquevelden komen aan de noordzijde van het plein.”

Tussen het basketbalterrein en de kerk en aan het Christusbeeld komen wadi’s. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de bodem. Een molensteen waaruit water borrelt, komt uit het Eifelgebergte in Andernach. “De plek tussen de speeltuin en het basketbalterrein moet de vriendschap tussen Ekeren en onze zusterstad symboliseren”, zegt Palinckx.

Het tuintje van de pastoor, zoals de plek achteraan de kerk wordt genoemd, wordt opgekuist. Het asfalt errond verdwijnt.© Marc Wouters

Het hekje en het muurtje aan het Monument van de Gesneuvelden blijft behouden. “De zwarte verharding errond verdwijnt en wordt vervangen door de aanleg van ecologisch waardevol groen zoals struiken en een bloemenweide”, vertelt Elseviers. Tussen de Leopoldlei en de Van De Weyngaertlei komt een wandel- en fietspaadje in dolomiet.

De 56 parkeerplaatsen aan de rand van het plein en in de Leo Vermandellei blijven behouden, maar sommige vakken verhuizen van plaats. Na de herinrichting van het pleintje achter de kerk, kan daar niet meer geparkeerd worden, Het mocht sowieso niet. Dat werd tot op heden bij evenementen en kerkdiensten door de vingers gezien. De kostprijs van het project wordt begroot op 1.252.400 euro, exclusief de rioleringswerken door Aquafin. De stad betaalt 355.448 euro.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners