De nieuwe gracht moet de straat droog houden.© Marc Peeters

Gracht moet de straat droog houden

Tongerlo

De straat Laathof in Westerlo is weer vlot berijdbaar. Vorige week stond de straat dagenlang blank na overvloedige regenval. Vooral tijdens de winterprik was dit ronduit gevaarlijk.

Er werd naast de straat een soort van afwateringsgracht gegraven die overtollig water kan afvoeren naar een bufferbekken en moet voorkomen dat regen- en grondwater opnieuw voor problemen zorgen.

© Marc Peeters

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond was iedereen het erover eens dat voor de nieuwe verkaveling meer structurele oplossingen moeten gerealiseerd worden. Er werd ook gepleit voor het veiliger maken van de brede open grachten en de wadi. (mph)   

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners