© RTV

Nieuwe vleugel vormt sluitstuk vernieuwing (W)Onderwijs

Herentals -

De vrije basisschool (W)Onderwijs heeft met een feestelijke opening de nieuwe vleugel in de Nonnenstraat in gebruik genomen. Deze derde fase is het sluitstuk van een grootschalige vernieuwing en uitbreiding.

Hans Otten

In feite zitten de kinderen al sinds de start van het schooljaar in de nieuwe vleugel, maar basisschool (W)Onderwijs vond nu pas het geschikte moment om dat officieel te vieren. “Het is nog heel snel gegaan, want de start van deze derde en laatste fase in ons bouwprogramma is pas in de lente van 2021 gestart”, zegt Kris Gielen, die samen met Raf Stevens het directieteam van (W)Onderwijs vormt. “En dan kregen we in corona nog te maken met leveringsproblemen van materialen. We zijn heel blij met het resultaat.”

De oude turnzaal bleef behouden, maar werd volledig gerenoveerd.© Hans Otten

Waar in de zomer van 2021 een deel van de oude schoolgebouwen van het vroegere Sint-Jozefsdal in de Nonnenstraat met de grond gelijk werd gemaakt, staat nu een hedendaagse nieuwbouw. Die sluit naadloos aan op het haakse gebouw langs Lantaarnpad, waarvan de turnzaal in één adem grondig werd gerenoveerd. Op het gelijkvloers bevinden zich een nieuwe polyvalente zaal en een lokaal dat multifunctioneel gebruikt kan worden als lokaal voor- en naschoolse opvang, als instapklas of als zorgklas of vergaderruimte.

Op de bovenverdieping zitten zes klaslokalen: vijf voor de derde graad van de lagere school en één zorglokaal. Daarbij hoort ook een fonkelnieuwe en modern ogende speelplaats. Het contrast tussen de nieuwbouw en het historische Franciscanessenklooster, dat in feite een zijwand van de speelplek uitmaakt, is erg groot.

Bij een nieuwe vleugel hoort een nieuwe speelplaats. Het contrast met het historische klooster links is groot.© Hans Otten

Eerste plannen in 2023

Hoewel de uitvoering van de werkzaamheden van recente datum is, doken de eerste vage plannen in feite in 2003 al op. Toen boog het katholieke onderwijs in Herentals (kOsh) zich over het idee om de bestaande lagere scholen in het centrum (Dol-Fijn en De Evenaar, samen goed voor vier vestigingen in het stadshart) op één locatie in de Nonnenstraat samen te brengen. Toen dat in 2011 daadwerkelijk gebeurde, had de school onder de kraakverse naam (W)Onderwijs al het nieuwe pand in Lantaarnpad gerealiseerd. Na die eerste fase volgde de grote nieuwbouw aan de overkant van het pad. Met de derde vleugel is de vernieuwingsoperatie na meer dan een decennium (ver)bouwen volledig achter de rug.

“Die uitbreiding was ook dringend nodig”, zegt het directeursduo. “Na de centralisatie van de scholen in 2011 is het leerlingenaantal blijven groeien. Toen telden we 572 leerlingen, intussen zijn dat er 720. Het geboortecijfer mag dan tegenwoordig laag liggen, we merken dat er meer gezinnen met kinderen in Herentals komen wonen en die hun weg naar onze school vinden. Ja, we hebben nog marge om te groeien. Onze infrastructuur is berekend op 96 kinderen per leerjaar. Dat is héél veel.”

Zoek de zeven verschillen: zo zag de hoek van (W)Onderwijs in de Nonnenstraat er tot voor twee jaar geleden nog uit...© Hans Otten

… en zo in 2023...© Hans Otten

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners