Het terrein van Het Gezin in Berendrecht.© Koen Fasseur

Dossier islamitisch centrum zit vast: vzw Het Gezin veroordeeld voor bouwovertredingen en bedreigingen

Berendrecht -

De islamitische vzw Het Gezin is door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld voor een reeks bouwovertredingen en voor het niet naleven van bevelen om te stoppen met verbouwen aan de voormalige Bosschool in Berendrecht. Twee personen die hielpen bij de werken, zijn veroordeeld omdat ze bouwtoezichters van de stad Antwerpen met de dood hebben bedreigd. Zowel de stad Antwerpen als Het Gezin gaan in beroep en dus zit het dossier nu vast.

Erik Vandewalle

Het vonnis stelt dat vzw Het Gezin in het najaar 2021 en voorjaar 2022 de voormalige Bosschool in Berendrecht aanzienlijk heeft uitgebreid en gerenoveerd. Een deel van het terrein werd opgehoogd en aangelegd met 550 vierkante meter kunstgras, voldoende voor minstens twee voetbalvelden.

De vzw was niet in regel en werd daarom veroordeeld tot een geldboete van 68.000 euro. De uitbreiding aan de gebouwen en de overkappingen tussen de verschillende delen moeten ongedaan worden gemaakt. Het kunstgrasveld moet ook weg.

De rechtbank verplicht de vzw om die werken binnen de zes maanden uit te voeren. Nadien moet er een dwangsom van 50 euro per dag vertraging worden betaald. Voor het plaatsen van een afsluiting en poort aan de Putsebaan en voor het ontbossen en verharden van bepaalde delen van het terrein wordt Het Gezin vrijgesproken.

De kleurrijke toegangspoort van de voormalige school.© Koen Fasseur

Bedreigingen

Tijdens hun controles zijn stedelijke bouwtoezichters meerdere keren bedreigd met de dood. Nadien werden ook telefonische bedreigingen geuit. De toezichters werden beschuldigd van racisme en er werd hen verweten de controles uit te voeren omdat ze gericht zijn tegen de Arabische, Marokkaanse en islamitische gemeenschap. Uit onderzoek blijkt dat de bedreigingen werden gedaan door twee personen die aan het werken waren aan de gebouwen van de voormalige Bosschool. De rechtbank veroordeelde hen tot een gevangenisstraf van zes maanden en tot een geldboete van 2.000 euro.

Zowel Het Gezin als de stad Antwerpen gaan in beroep. Daarom moet het dossier opnieuw worden behandeld in beroep en wordt de hersteltermijn geschorst.

Sanitair blok.© rr

Communicatie

Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA): “Het Gezin is een van de vele organisaties in het polderdistrict. De bestaande regels, ook die in verband met bouwen en verbouwen, gelden voor iedereen. Toen de vzw startte, heb ik de initiatiefnemers voorgesteld om ook gezamenlijk evenementen te organiseren in het vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet. Ik vind het nog altijd jammer dat er nooit is ingegaan op ons voorstel, maar ik respecteer die keuze.”

“Onlangs kreeg ik de vraag van Mustapha E.H., de woordvoerder van Het Gezin, om rond de tafel te gaan zitten en te kijken wat er in de toekomst mogelijk is. Ik ben altijd bereid tot gesprek, maar nu ik in het vonnis lees dat toezichthouders met de dood zijn bedreigd, verandert dat veel. Ik ben dan ook minder bereid tot communicatie, in afwachting van een definitieve uitspraak in beroep”, aldus Geeraerts.

Blij met vonnis

Mustapha E.H. : reageert: “We zijn blij met dit vonnis omdat we op verschillende punten zijn vrijgesproken. Het kunstgrasterrein kan deels blijven. Er zijn inderdaad problemen met het gebouw waar vroeger de toiletten waren. Dat hebben we gerenoveerd tot een nieuw sanitair blok. Bij controle stelden de stedelijke diensten vast dat het gebouw drie steenlagen te hoog was. Bij de stedelijke administratie is dat deel blijkbaar nergens terug te vinden op (oude) plannen en daarom is het sanitaire blok verzegeld. De stad ging ervan uit dat er nooit een sanitair blok is geweest. De rechter heeft het plan uit 1958 waarop duidelijk te zien is dat er een sanitair blok is, wel aanvaard en dat geeft perspectief. Het is voor ons ook belangrijk dat onze voorzitter Ilias Noukri buiten vervolging is gesteld.”

Wat betreft de doodsbedreigingen laat Mustapha E.H weten dat die niet werden gedaan door Het Gezin, maar door personen die aan het werk waren aan de gebouwen. Volgens de rechter werden die werken echter uitgevoerd namens en in opdracht van Het Gezin.

Het terrein zoals het er vroeger bijlag.© rr

De gebouwen van de Bosschool in Berendrecht werden tot omstreeks 2000 als klaslokalen gebruikt. Tot 2010 was de voormalige school ook de vaste stek voor de vakantiespeelpleinwerking van de vzw Bos en Hei. In december 2015 werd Het Gezin eigenaar van de oude basisschool. Voor 300.000 euro kocht de vzw de oude schoolgebouwen op een terrein van 3.600 vierkante meter. Het Katholiek Schoolcomité verkocht aan Het Gezin omdat die vzw toen al jarenlang de gebouwen huurde en er tal van activiteiten organiseerde.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners