© atv

Paardenkastanjes moeten niet weg: buren halen slag thuis, gemeente reageert ontgoocheld

Westmalle -

De 110 paardenkastanjes in de Mostheuvellaan in Westmalle zullen deze lente dan toch nog opnieuw hun typische kaarsvormige witte bloesems dragen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de geplande rioleringswerken vernietigd. Het actiecomite haalt dus voorlopig zijn slag thuis. Het gemeentebestuur reageert ontgoocheld, maar wil doorzetten met zijn plannen.

Kristin Matthyssen

Het verhaal van het actiecomité reddemostheuvellaan.be is bekend. Voor de aanleg van gescheiden riolering wil de gemeente de 110 gezonde paardenkastanjes in de Mostheuvellaan rooien en de betonklinkers die in 1938 door de paters van de nabijgelegen Abdij der Trappisten met de hand werden gemaakt, vervangen. Enkele buren tekenden bezwaar aan. Ze zijn pro riolering, maar blijven erbij dat de alternatieven om bomen en bestrating te redden onvoldoende werden onderzocht.

Enkele buren van het actiecomité: Dirk Janssens en Kris Versmissen.© W&F

Ondanks twee keer negatief advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd er in beroep opnieuw een vergunning verleend door de provincie, weliswaar met een aanpassing van het plan. De 110 bomen moeten nog steeds verdwijnen. Het profiel met asverschuiving van de baan werd ook behouden, maar de voorgenomen asfaltweg werd vervangen door een betonweg met in het midden een strook van 105 centimeter van de historische betonklinkers als tegemoetkoming aan het erfgoedbezwaar.

De trappistenmonniken van Westmalle maakten eigenhandig de betonklinkers.© Archief Abdij Westmalle

De buren trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die heeft de omgevingsvergunning nu vernietigd omdat zij onwettig is.

Reden? De gemeente Malle heeft aan de gemeenteraad geen goedkeuring gevraagd om de Mostheuvellaan, een gemeenteweg, te verbreden van drie naar vijf meter. “Die goedkeuring is een wettelijke vereiste. De gemeente en de deputatie van de provincie hebben dus een onwettelijke vergunning verleend die nu is vernietigd’, zeggen bewoners Dirk Janssens en Kris Versmissen namens het actiecomité. “Daarmee zegt de Raad voor Vergunningsbetwistingen verder niets over de inhoudelijke bezwaren, omdat ze zich daarover niet meer moet uitspreken door het onwettig karakter van de vergunning.”

Het actiecomité gaf alle bomen een naam en zette protestborden.© kma

De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt ook dat er geen rooilijnplan bestaat voor de Mostheuvellaan en dat de feitelijke rooilijn daarom beperkt is tot de huidige ‘blokskesweg’ met boordstenen die nu drie meter breed is. Voor het vastleggen van een rooilijn moet de gemeente de daarvoor voorziene procedure volgen van de Vlaamse wetgeving, waarbij de perceeleigenaars opnieuw bezwaar kunnen aantekenen.

“Dit arrest is een grote opsteker in onze strijd die al meer dan drie jaar duurt”, zeggen Dirk en Kris. “Het is de eerste toets door een onafhankelijk rechter.”

“Gegijzeld in procedureslag”

Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) wijst erop dat de beslissing grote gevolgen heeft voor de riolering in de achterliggende straten. “Spijtig dat die plannen gegijzeld worden door deze procedureslag. De rioleringsplannen zijn essentieel om te voldoen aan Europese doelstellingen inzake waterkwaliteit. De rioleringsgraad loopt al tergend traag. De Raad heeft zich enkel uitgesproken over de wegbedding, niet over de bomen of de blokskes. We gaan dit nu bespreken met onze raadsman.”

Een protestspandoek.© kma

Schepen Yannis Leirs (CD&V), bevoegd voor onder meer openbare werken, nutsvoorzieningen en erfgoed, blijft erbij dat de gemeente alle moeite gedaan heeft om alternatieve pistes te laten onderzoeken. “Die bleken echter technisch onmogelijk”, zegt schepen Leirs. “Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan en blijven bij het idee om de werken uit te voeren zoals gepland. Een goede waterhuishouding is belangrijk voor het milieu.”

Het protest is zichtbaar vanaf de Antwerpsesteenweg.© kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV