© AFP

Frankrijk voert pensioenhervormingen in ondanks protesten tegen hogere pensioenleeftijd

De Franse regering heeft maandag bij de ministerraad haar pensioenhervormingen goedgekeurd, waaruit blijkt dat ze “vastbesloten” is om tot het einde te gaan zonder het uitstel van de pensioenleeftijd tot 64 jaar op te geven. Vorige week nog kwamen meer dan één miljoen mensen op straat om te protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.

Bron: Belga

“Terugkomen op de controversiële leeftijdsmaatregelen zou het evenwicht verstoren van het pensioensysteem in 2030”, klinkt het bij de Franse minister van Werk Olivier Dussopt. “Daardoor mist het aan verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties.” “De president van de republiek heeft gezegd dat hij vastberaden is en zijn vastberadenheid is identiek aan die van de regering”, vervolgde hij.

Bij een eerste dag van stakingen en manifestaties verzamelden donderdag tussen één en twee miljoen mensen op straat. Een volgende actiedag is gepland op 31 januari.

Het verlaten van de wettelijke pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar, de maatregel die het meest in de oog springt in het hele hervormingsplan, werd door de vakbonden unaniem verworpen. Ook de meerderheid van de Fransen zou, volgens peilingen, het idee niet genegen zijn. Het verzet is vooral groot onder mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt en onder vrouwen. Uit een onderzoek dat zondag werd vrijgegeven, bleek dat de goedkeuringsscore van de president ook is gedaald.

“De tekst die we vandaag aan het kabinet hebben voorgelegd, is niet de tekst die oorspronkelijk was bedoeld”, zei minister van Ambtenarenzaken Stanislas Guerini tegen verslaggevers. “Het is de vrucht van werk en overleg met de vakbonden. We stelden enkele meningsverschillen vast, maar we integreerden ook een aantal belangrijke maatregelen, waar de vakbonden om vroegen en die ons in staat zullen stellen ons pensioenstelsel te verbeteren.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER