Vrienden van de Pastorij willen van de gerenoveerde pastorie een bruisend hart maken.© Marc Peeters

Vrienden van de Pastorij organiseren debatavond: “Wat gaan we met pastorie doen?”

Olen -

Over de oude pastorie van Sint-Martinus-Olen wordt nogal eens de vraag gesteld ‘Wat gaan ze daarmee doen?’. Een groepje geëngageerde Olenaars die zich De Vrienden van de Pastorij noemen wil de vraag graag omkeren naar ‘Wat gaan WE daarmee doen?’. De vriendengroep organiseert op woensdag 25 januari vanaf 20u een open avond in de Komie Geire. Iedereen is welkom.

Marc Peeters

De pastorie van Olen-Centrum werd gebouwd in 1769. Deze norbertijnenpastorie met vest werd tot 2001 door een pastoor bewoond. Het gebouw is een beschermd monument. Toen de pastorie leeg kwam te staan, was het gebouw in slechte staat. De nieuwe parochieverantwoordelijken beseften dat de renovatie en de instandhouding ervan hun parochiaal petje ver te boven gingen.

Daarom werd besloten om er als parochie niet langer gebruik van te maken. De gemeente gaf de pastorie toen een beperkte opknapbeurt en bracht er gedurende een tijd enkele van haar diensten in onder. Later waren het archief van de heemkring De Linde en van de Sint-Antoniusgilde ergevestigd. Ook de Olense Kartoenale vond er een werkplek en een onderkomen.

Een paar jaar geleden volgde een grondige restauratie. De gevel werd gereinigd en kreeg nieuw voegwerk, het dak werd vernieuwd en het buitenschrijnwerk werd gerestaureerd. In het gebouw kregen onder meer de vloeren, bepleistering, schouwmantels en binnendeuren een opknapbeurt. Het lokaal bestuur van Olen is al even op zoek naar een nieuwe invulling en past bij een gebrek aan belangstelling die ruimtelijke plannen aan om meer mogelijkheden te bieden.

Dit kan gaan van horeca over handel tot zorg. Maar in alle gevallen moet de invulling een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de Olenaars. De pastorietuin blijft publiek toegankelijk. Bovendien moet elke nieuwe functie respect hebben voor het historische karakter van het gebouw. De Vrienden van de Pastorij zien tal van mogelijkheden op allerlei terreinen.

“Ook qua horeca en ontspanningsmogelijkheden zijn er heel wat opties”, meent diaken Cis Marinus, die deel uitmaakt van De Vrienden van de Pastorij. “De nabijheid van het lokaal dienstencentrum Komie Geire, met tussen beide gebouwen in een mooi parkgebiedje, is een grote troef.” De Vrienden van de Pastorij zouden heel graag zien dat het gebouw het bruisend hart van Olen-Centrum wordt.

Daarover willen ze graag in gesprek en in overleg gaan met het lokaal bestuur. Maar vooreerst willen ze weten of er nog mensen hier zo over denken. Heeft dit idee met andere woorden een draagvlak? “Misschien zijn er nog mensen met goede ideeën. Vandaar de open avond. Eerst wordt de pastorie samen bezocht en daarna worden de koppen bij elkaar gestoken. Misschien wordt er wel een aanzet gevonden voor een antwoord op de vraag: “Wat gaan WE doen met de pastorie?”, besluit Marinus. De open debatavond vindt woensdag 25 januari plaats om 20u in Komie Geire.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners