Een kantoorgebouw in de Motstraat moet tegen de vlakte om de verdere ontwikkeling van Ragheno mogelijk te maken.© Joren De Weerdt

Sloop kantoorgebouw cruciaal voor ontwikkeling Ragheno en verbinding met tangent

Mechelen -

De sloop van een kantoorgebouw in de Motstraat in Mechelen is cruciaal voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Ragheno. Op de gronden bouwt de NMBS een nieuw logistiek centrum voor de Centrale Werkplaats. Bestaande loodsen moet deels wijken, onder andere voor de nieuwe Arsenaalverbinding.

Sven Van Haezendonck

Ragheno is een van die belangrijke gebieden waar de Dijlestad een mogelijke groei tot 120.000 inwoners wil opvangen. “De stad is regisseur van dit gebied en levert de nodige inspanningen voor de realisatie van de nieuwe ontwikkeling”, zegt Greet Geypen (Vld-Groen-m+), schepen van Stadsontwikkeling.

LEES OOK. Mechelen maakt ruimtelijk plan voor stad van 120.000 inwoners: “Maar we gaan ze niet vol woontorens zetten”

Om de ontwikkeling mogelijk te maken, was er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. Nu dat voorlopig werd vastgesteld, is het kantoorgebouw in de Motstraat het eerste gebouw dat wordt afgebroken. Daar trekt de NMBS een nieuw logistiek centrum op.

Gedeeltelijke afbraak loodsen

“Cruciaal bij de ontwikkeling van Ragheno is de relatie met de Centrale Werkplaats. Voor de aanleg van de Arsenaalverbinding en rechtstreekse verbinding vanuit het station naar het park moeten twee loodsen van de Centrale Werkplaats deels worden afgebroken”, legt schepen Geypen uit.

Een moderne nieuwbouw, met logistieke infrastructuur die geautomatiseerd is, moet de werking van de Centrale Werkplaats garanderen. De spoorwegen vragen daar binnenkort een omgevingsvergunning voor aan. De stad heeft zich geëngageerd om de nodige percelen aan te kopen en door te verkopen. Onder meer dus aan de NMBS.

In de plaats van de kantoren komt een nieuw logistiek centrum van de NMBS.© Joren De Weerdt

Op de gronden van de Centrale Werkplaats die daardoor vrijkomen, legt de Vlaamse overheid de nieuwe Arsenaalverbinding aan. Dat is de toekomstige weg die de Leuvensesteenweg vanaf de Motstraat verbindt met de tangent en de Margaretatunnel. “Ook het centrale park van elf hectare, de nieuwe sporthal en enkele private ontwikkelingen krijgen hier een plek”, vertelt Greet Geypen.

De gronden voor de Arsenaalverbinding verkoopt de stad aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Met het Rode Kruis-Vlaanderen is een overeenkomst afgesloten voor de verwerving van een perceel voor de Arsenaalverbinding en de nieuwe perceelgrens van de Centrale Werkplaats.

“De Arsenaalverbinding vormt de grens tussen de Centrale Werkplaats en toekomstige ontwikkelingen. Ook daarvoor moet de nodige grondverwerving gebeuren.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Blikvangers Mechelen