De plannen moeten de Kleine Nete en Aa meer natuurlijke ruimte geven, zodat de vallei klimaatrobuuster wordt. Onder meer in de Hellekens in Herentals bewees dat deze weken nog zijn nut.© Hans Otten

Meer natuur maakt Kleine Nete en Aa nog klimaatrobuuster

Geel, Kasterlee, Olen, Herentals, Grobbendonk, Vorselaar -

Met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa’ krijgt het gebied tussen Kasterlee en Grobbendonk er zevenhonderd hectare natuur- en bosgebieden bij. Vooral de rivieren zelf krijgen meer natuurlijke ruimte.

Hans Otten

De Vlaamse regering heeft het ontwerp-grup Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk goedgekeurd. Dat plan moet de vallei van de Kleine Nete en haar zijrivier de Aa klimaatrobuuster maken, vanaf de kruising met de expresweg N19g tussen Kasterlee en Geel tot en met de samenvloeiing van Nete en Aa in Grobbendonk. Het plan heeft vooral tot doel bepaalde zones op het grondgebied van de zeven betrokken gemeentes een andere bestemming te geven.

Zo breiden de natuurbestemmingen uit. Graafweide-Schupleer in Vorselaar en Grobbendonk, Olens Broek-Langdonken in Olen en Zegge-Mosselgoren in Geel worden als natte natuurkernen ontwikkeld. Samen zijn ze zo goed voor zeshonderd hectare aan extra natuur. Ongeveer honderd hectare aan nog niet ontwikkelde woon-, industrie- en recreatiegebieden rond Herentals krijgen dan weer een herbestemming als open ruimte omdat ze zo overstromingsgevoelig zijn, of om de natuur en het landschap te vrijwaren.

Zowat tweehonderd0zeventig hectare aan bosgebied dat niet in een groene zone ligt, wordt beter beschermd door het een groene bestemming te geven. Daarnaast creëert het plan ruimte voor ongeveer tachtig hectare effectieve bosuitbreiding.

Open ruimte versterken

“Met de Blue Deal willen we van de vallei van de Kleine Nete een groene long maken”, zegt Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA). “Extra natuur én bos, dat betekent veel ruimte om te wandelen, fietsen en spelen met de kinderen. Bovendien wapent het ons tegen de klimaatextremen zoals overstromingen en droogte. Er zijn dus niets dan voordelen aan dit nieuwe project dat we willen realiseren in Kasterlee, Geel en Grobbendonk.”

Tegelijk loopt het strategisch project Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete, waarmee tal van instanties al aan de slag zijn om de kwaliteit van de open ruimte in de vallei van de Kleine Nete te versterken. Zo zijn er al nieuwe bochten aangelegd op de Kleine Nete in Kasterlee en Herentals en komen er weldra nieuwe bij in Olen. Hieraan werken de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Antwerpen, de betrokken gemeenten, het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, de bosgroepen en de terreinbeherende vereniging werken mee.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners