Onder meer in de Veldstraat stond een tijdelijke camera opgesteld. © Gemeente Meerhout

Tijdelijke camera’s brengen verkeersstromen in kaart

Meerhout -

In Meerhout werden dinsdag metingen uitgevoerd om het (doorgaande) gemotoriseerde verkeer in kaart te brengen. Hiervoor werden bijna dertig tijdelijke camera’s op verschillende plaatsen in de gemeente opgehangen, voornamelijk aan de belangrijkste invalswegen en in het centrum.

Annelies Frederickx

Om de gemotoriseerde verkeersstromen in kaart te brengen, voerde het lokaal bestuur dinsdag metingen uit. Tijdelijke camera’s registreerden de nummerplaten van de voertuigen die Meerhout in- en uitreden. Aan de hand van die meting wil het gemeentebestuur achterhalen of bestuurders Meerhout binnenrijden omdat zij in de gemeente zelf moeten zijn (lokaal verkeer). Veel bestuurders uit buurgemeenten doorkruisen Meerhout immers op weg naar een bestemming buiten de gemeentegrenzen (doorrijdend verkeer).

24 uur in werking

Bij de metingen werden de nummerplaten niet gelinkt aan persoonsgegevens en er waren ook geen andere linken met gerechtelijke, politionele of handhavende maatregelen. De camera’s waren enkel op dinsdag 17 januari gedurende 24 uur in werking. Nooit eerder werd in Meerhout een verkeersonderzoek van deze omvang gehouden. De metingen zullen gedetailleerde informatie geven over hoe de auto- en vrachtverkeersstromen zich bewegen doorheen het grondgebied en welke routes het meest gebruikt worden door doorgaand en lokaal verkeer. Hierbij zal ook het sluipverkeer in beeld gebracht worden.

Bezorgde reacties

Om een waarheidsgetrouw beeld te hebben van de verkeersstromen, is er bewust niet gecommuniceerd over de metingen. Toch lokten de camera’s bij sommige inwoners een bezorgde reactie uit. Het lokaal bestuur benadrukt evenwel dat er uitvoerig gecommuniceerd zal worden als er camera’s definitief zouden worden geïnstalleerd op Meerhouts grondgebied, bijvoorbeeld in het kader van de strijd tegen sluikstorten. De camera’s voor de verkeersmeting worden de volgende dagen weer weggehaald. De resultaten zullen midden maart bekend zijn. (af)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners