De Maanwandelaars met fietsbib in de Heuvelstraat ontvangt subsidies.© Filip Spoelders

Boechoutse organisaties krijgen subsidies voor projecten rond gelijke kansen

Boechout -

Acht Boechoutse organisaties hebben van het lokaal bestuur samen tienduizend euro ontvangen om innovatieve projecten rond gelijke kansen te steunen.

“Iedereen telt mee in onze samenleving. Daarom geeft Boechout elk jaar financiële steun aan projecten die gelijke kansen stimuleren”, legt schepen voor Gelijke kansen Els Augustinus (Pro Boechout-Vremde) uit.

Het jongenstehuis Don Bosco krijgt geld voor het kampvervoer terwijl de resterende 8.833,36 euro werd verdeeld onder projecten van De Maanwandelaars, Zorggroep Multiversum, vzw VONK, Dagcentrum ‘t Ateljee van De Ark Antwerpen, de OKAN-klassen van het Sint-Gabriëlcollege, Opvanghuis Ohana en De Woongenoten.

“Dankzij deze subsidies ondersteunen we onder meer een deeldepot en fietsbib, projecten voor jongeren die het psychisch moeilijk hebben, inclusieprojecten voor mensen met een beperking, onderwijs voor nieuwkomers, opvang en begeleiding van vrouwen in een moeilijke thuissituatie en een burgercoöperatie om betaalbaar wonen mogelijk te maken”, overloopt Augustinus de keuzes van het gemeentebestuur. (fisp) 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners