Het terrein moet eerst nog gesaneerd worden, want vroeger was er een tankstation.© kma

“Efficiënt ruimtegebruik en minder verharding maken grotere woondichtheid in dit project aanvaardbaar”

Ranst -

Bart Goris (Goesting!) interpelleerde het college in verband met een omgevingsvergunning die verleend werd in de Kromstraat en die volgens hem niet spoort met de gemeentelijke bouwrichtlijnen. Schepen Luc Redig (Groen) legt uit dat die nieuwe Ranstse bouwrichtlijn geen code is en er altijd afwijkingen mogelijk zijn naargelang de situatie.

Kristin Matthyssen

Het gaat in dit geval over een terrein met een vroegere garage en tankstation, waarvan de grond ook nog gesaneerd moet worden. Aanvankelijk was er een aanvraag voor tien appartementen en 4 eengezinswoningen in een achterliggend volume. “Eerst werd alleen dat eerste volume goedgekeurd, nadien lazen we in de collegeverslagen dat ook het achterliggend volume een goedkeuring had gekregen”, aldus Goris. “De toegelaten dichtheid van woningen in het buitengebied zoals vastgelegd in de bouwrichtlijnen is overschreden. Bij die eerste aanvraag werd nog gezegd dat de vergunningsaanvraag net voor de goedkeuring van die nieuwe gemeentelijke bouwrichtlijnen dateerde. Daar kunnen we nog inkomen. Maar voor dat achterliggend volume geldt dit niet.”

Schepen Luc Redig (Groen) legde uit dat de Ranstse bouwrichtlijnen geen Stenen Tafelen zijn en afwijkingen van de norm in bepaalde gevallen mogelijk zijn. “Bijvoorbeeld als het om een project van kleine betaalbare woningen gaat, of waar er gemeenschappelijke delen zijn of grote groene inrichtingen worden voorzien. Momenteel is het perceel waar we nu over spreken bijna volledig verhard. De nieuwe verharde oppervlakte zal kleiner zijn.”

Goris noemde het de wereld op zijn kop dat de huidige toestand van een perceel mee gaat bepalen wat er kan. Schepen Redig verdedigde de beslissing. “Efficiënt ruimtegebruik maakt de grotere woondichtheid in dit geval aanvaardbaar. Van enige druk op het college in dit dossier zoals u insinueert was geen sprake.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners