Het wat onderkomen landhuis met de diepe tuin op de hoek van de Pater Domstraat en Streep in Broechem.© kma

Buren Pater Domstraat-Streep krijgen gelijk: Raad van State vernietigt besluit gemeenteraad over rooilijnplan voor 29 appartementen

Broechem -

De Raad van State heeft een beslissing van de gemeente Ranst vernietigd over het rooilijnplan voor de bouw van 29 appartementen en 9 woningen op de hoek Pater Domstraat-Streep in Broechem. Volgens oppositieraadslid Fernand Bossaerts (CD&V) is dat de eerste keer en kost dit de belastingbetaler nu meer dan 15.000 euro. Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) relativeert.

Kristin Matthyssen

“In april 2019 had het college deze principiële goedkeuring verleend”, zegt Bossaerts. “Voor het college deze omgevingsvergunning kon afleveren, moest de gemeenteraad een beslissing nemen over de rooilijn. Dat stond op de agenda van de gemeenteraad van 22 juni 2020.”

“Tijdens die raad moesten we vaststellen dat deze projectontwikkelaar, voor de aanleg van de weg, voetpad en fietspad, minder grond moest afstaan dan al de andere dossiers in deze straat. Vanuit de oppositie vonden we dit vreemd en niet rechtvaardig en werd volgens ons het gelijkheidsbeginsel geschonden. Het werd meerderheid tegen oppositie toch goedgekeurd.”

In de Pater Domstraat wordt er al veel bijgebouwd.© kma

Tegen de mogelijke komst van al die appartementen en woningen rees veel tegenstand. “Toen de buurtbewoners vernamen dat er, ter voorbereiding van het afleveren van deze vergunning door het college, een onwettig besluit werd genomen in de gemeenteraad, stapten ze naar de Raad van State”, reconstrueert Bossaerts.

De Raad van State besliste nu dat deze gemeenteraadsbeslissing onwettig was en heeft ze vernietigd. Bossaerts: “Om deze beslissing toch te verdedigen, had de meerderheid een advocatenkantoor ingezet en dat heeft al 15.000 euro gekost.”

Het gaat over het hoekperceel hier rechts.© kma

Het college heeft de vergunning nadien geweigerd, dus de appartementen en woningen zijn er niet gekomen. Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) relativeert de hele kwestie. “De Raad van State heeft het gemeenteraadsbesluit vernietigd op basis van een procedurefout en de volgorde van aanpak in dit dossier. Als we in de toekomst een aanvraag krijgen voor een nieuwe omgevingsvergunning, zal die correcte procedure worden gevolgd. Maar wij zijn niet teruggefloten op die rooilijnbreedte.”

Nu de omgevingsvergunning geweigerd werd, ligt het perceel er nog onbebouwd bij. Het gaat om een oud landhuis met diepe tuin. “Het was van een familie met vier kinderen die allemaal kinderloos gebleven zijn”, zegt een buurvrouw, die blij is dat het spook van appartementen tijdelijk is afgewend. “Wij weten dat het bouwgrond is en zouden geen bezwaar hebben als er normale eengezinswoningen komen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners