© RTV

Campusflik Bert is aanspreekpunt voor 8.000 scholieren: “Ik wil de wijkagent zijn van de middelbare scholen”

Mol, Balen, Dessel -

Inspecteur Bert Theuwissen is sinds dit jaar campusflik van de politiezone Balen-Dessel-Mol. Hij is het aanspreekpunt voor meer dan 8.000 leerlingen op de middelbare scholen in Mol en het deeltijds onderwijs in Balen. Op die manier verlaagt hij de drempel tussen scholieren en de politie. Maandag gaf hij op Campus Het Spoor uitleg over twee thema’s.

TOMMY MAES

Bert Theuwissen is sinds 2014 actief als politie-inspecteur. Aanvankelijk werkte hij in de politiezone Antwerpen en sinds 2020 is hij aan de slag in de politiezone Balen-Dessel-Mol. Sinds vorige week maandag vervult hij de functie van campusflik.

Zo was hij maandag te gast op Campus Het Spoor, waar hij de thema’s ‘spijbelen’ en ‘recht op afbeelding’ toelichtte. “Ik heb er op uitnodiging van de school beide thema’s uitgelegd” vertelt hij. “Zo vertelde ik bijvoorbeeld wat het gevolg is van problematisch onwettig afwezig te zijn of wat het risico is van zonder toestemming een foto van iemand op internet te delen. Zo kunnen scholen mij altijd uitnodigen om toelichting te geven rond bepaalde thema’s.”

Maandag was Bert Theuwissen te gast op Campus Het Spoor. ©  RTV

Wijkagent voor middelbare scholen

Na de kerstvakantie ging inspecteur Bert Theuwissen aan de slag als campusflik. Zo trekt hij de komende weken langs de zeven Molse middelbare scholen (Campus Het Spoor, Campus Rozenberg, Campus Sint-Jan Berchmans, Campus Sint-Paulus, Campus Sint-Lutgardis, de Europese School en Gibbo Galbergen) en het deeltijds onderwijs De Vesten in Balen.

“Voor onze politiezone is het een nieuwe functie, maar in enkele andere zones zoals Geel-Laakdal-Meerhout bestaat de campusflik al een tijd”, vertelt hij. “Je kan de campusflik eigenlijk ook beschouwen als de wijkagent voor de middelbare scholen. Jongeren en scholen kunnen bij mij terecht met hun bezorgdheden en vragen over verschillende veiligheidsthema’s. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als ongewenst seksueel gedrag, drugs, gevaren op internet, zelfdoding, spijbelen en overlast die ik bespreekbaar wil maken.”

Ook wil inspecteur Bert Theuwissen een vertrouwensband opbouwen met leerlingen en scholen. “We merken vaak dat jongeren nog moeilijk of heel laat contact opnemen met de politie, terwijl we er ook zijn om problemen net te voorkomen. Daarnaast willen we vermijden dat jongeren zich onveilig voelen of op het verkeerde pad zouden belanden”, vertelt hij.

Scholenprotocol

De inzet van de campusflik is ook een onderdeel van het scholenprotocol. Dat is een samenwerking tussen de lokale politie en de middelbare scholen in de politiezone, de gemeentebesturen en het parket. “Met het scholenprotocol willen we samen een veilige schoolomgeving creëren en normoverschrijdend gedrag in en rond de scholen efficiënt aanpakken en opvolgen”, verklaart inspecteur Theuwissen. “Als campusflik vervul ik een belangrijke scharnierfunctie vervullen. In de meeste gevallen bied ik een luisterend ook en treed ik bemiddelend op. Ook kan ik jongeren en scholen doorverwijzen naar andere politiediensten of jeugdwerkorganisaties. In het geval van misdrijven schakel ik het parket in.”

Scholen kunnen problemen doorgeven via een meldingsformulier. Voor de jongeren is inspecteur Bert Theuwissen bereikbaar via verschillende sociale media zoals Facebook (De Campusflik), Instagram (campusflik), TikTok (@decampusflik) en Snapchat (De Campusflik). Daarnaast is hij ook bereikbaar op het nummer 0476-01 91 21 en via mail op pz.balendesselmol.campusflik@police.belgium.eu.

“Ondertussen hebben al verschillende jongeren en ouders al hun weg gevonden via de diverse sociale media”, vertelt Theuwissen. “Er zitten vooral felicitaties tussen, maar ook een aantal zaken waar ik werk van kan maken. Welke zaken dat zijn, kan ik uiteraard niet zeggen omdat dat vertrouwelijk is.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners