Het huidige museum Rupelklei krijgt een nieuwe locatie in Rumst. © Jef Wijckmans

Rumst hoopt via Unesco-erkenning van Schelde Delta op subsidies voor nieuw museum Rupelklei

Rumst -

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta stelt zich kandidaat om de erkenning als Unesco Global Geopark binnen te halen. Het Rumstse gemeentebestuur hoopt op die manier subsidies te kunnen verkrijgen voor het nieuwe klei- en baksteenmuseum Rupelklei.

 

Het behalen van het Unesco-keurlabel speelt in op de nood aan toerisme in eigen land of dicht bij huis. De realisatie van het Geopark Schelde Delta helpt het bezoekersaantal over de verschillende sites duurzaam te spreiden en legt de verbinding tussen geologie, natuur, landschap en cultuurgeschiedenis.

Het totale gebied is ruim 55.000 km² groot en strekt zich in Nederland uit over de provincies Zeeland en Noord-Brabant en in België over West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Het Zwin in Knokke en het toekomstige museum Rupelklei in Rumst zouden de toegangspoorten kunnen worden.

Om extra middelen te verkrijgen voor het verstevigen van het aanbod kunnen Europese subsidies aangevraagd worden. Onder die noemer werd onlangs een projectaanvraag ingediend. Hieronder valt ook de gemeente Rumst met het toekomstige museum Rupelklei en de site van de watertoren.

“Bij goedkeuring kan de gemeente rekenen op bijkomende financiële middelen”, zegt schepen van Toerisme Els Devlies (N-VA). “Hierdoor zou een gedeelte van de scenografie van het museum via Interreg VA Vlaanderen-Nederland gefinancierd kunnen worden.”

De projectpartners vormen een samenwerkingsverband waarbij ze zich voor de looptijd van het project van maart van dit jaar tot eind februari 2026 aan elkaar verbinden om de doelstellingen van het project te realiseren.

2 miljoen euro

De kostprijs voor de vernieuwing van Rupelklei wordt op ruim 2 miljoen euro geraamd. In het dossier dat via de samenwerking met Nationaal Park Scheldevallei wordt ingediend, wordt 400.000 euro specifieke investeringskosten opgegeven. De helft hiervan kan mogelijk als subsidie worden geïnd.

Oppositiekartel Vooruit-Groen vindt de verhuis van de huidige site in Terhagen naar het drierivierenpunt in Rumst geen goed idee en stemde tegen. De meerderheid keurde het agendapunt wel goed.  (jw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners