Op haar terreinen tussen de Leuvensesteenweg en de spoorweg in Muizen wil Ivarem een overslaghal bouwen. © Leo De Nijn

Dan toch omgevingsvergunning voor overslaghal van Ivarem in Muizen: “Eind dit jaar kan de hal er staan”

Muizen -

Het is afvalintercommunale Ivarem dan toch gelukt om een omgevingsvergunning te verkrijgen voor de bouw van een overslaghal langs de spoorweg in Muizen. Als alles volgens plan verloopt, dan kan de hal er tegen het einde van het jaar al staan. Een deel van de buurtbewoners is tegen het project en hoopt ze alsnog tegen te kunnen houden.

Stijn Van de Sande

De bouw van een nieuwe overslaghal op de terreinen van Ivarem op de Leuvensesteenweg in Muizen vormt al langer een hoofdpijndossier voor de afvalintercommunale. “Het is een dossier dat tijdens de vorige legislatuur al werd opgestart”, zegt Ivarem-voorzitter Koen Anciaux (Vld-Groen-m+). “Maar telkens kregen we opmerkingen op onze aanvraag, waardoor de kans dat we geen vergunning zouden krijgen te groot werd. Tot wel zeven keer toe werd de vergunningsaanvraag daarom ingetrokken en verder verfijnd.”

Onder meer de provinciale overheid, die de vergunning uiteindelijk moet verlenen, stelde zich meermaals vragen bij het dossier. Net als de provinciale omgevingsvergunningscommissie en een groep buurtbewoners. Maar in december kreeg Ivarem dan toch goed nieuws en werd de vergunningsaanvraag goedgekeurd. “Er is nog steeds bezwaar mogelijk bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) of bij de raad voor vergunningsbetwistingen, maar we hopen zo snel mogelijk een aanbesteding te kunnen starten. Dan kan de bouw snel beginnen en kan de hal tegen eind dit jaar klaar zijn.”

Per spoor naar Geel

In de overslaghal zal huisvuil uit de ruime regio verzameld worden. Vanuit Muizen wordt het afval dan per spoor naar de biologische afvalverwerkingsinstallatie in Geel gebracht. “Door meer in te zetten op het vervoer per trein, kunnen we het aantal vrachtwagens op de Leuvensesteenweg verminderen”, zegt Anciaux. “Bovendien wordt het een moderne hal waarbij we de geur- en lawaaihinder voor de buurtbewoners tot een absoluut minimum kunnen beperken. Dat heeft ook de milieuvergunningscommissie opgemerkt.”

Een deel van de buurtbewoners is echter niet overtuigd en hoopt de overslaghal alsnog tegen te kunnen houden. “We vinden dat een overslaghal als deze niet thuishoort in een gebied met zoveel bewoning”, zegt Harry Viane, die zelf geen rechtstreekse hinder zal ondervinden van de hal maar naar eigen zeggen mede-Muizenaars wil helpen door beroep aan te tekenen bij het departement Omgeving. “Ik weet niet hoe groot de slaagkansen zijn, maar ik wil tot het gaatje gaan om deze hal, die indruist tegen alle moderne principes van ruimtelijke ordening, tegen te houden.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners