© ATV

Regeling havenarbeid gered: aanpassing voor Wet-Major na eerdere vernietiging

Antwerpen -

De wet-Major, de veelbesproken regeling voor de erkende havenarbeid in ons land, zit opnieuw in veilig vaarwater. Nadat de Raad van State in oktober vorig jaar de toepassing van de havenwet had vernietigd, is er nu een nieuw koninklijk besluit verschenen dat rechtszekerheid biedt. De belangrijkste aanpassing: voortaan beslist de overheid over de erkenning van havenarbeiders en niet meer een commissie van werkgevers en werknemers.

Steven Vankerckhoven

Al sinds 1972 bepaalt de wet-Major dat bedrijven in een welomlijnd havengebied uitsluitend mogen werken met erkende havenarbeiders. Maar helemaal rustig is het nooit geweest rond de wet, met onder meer Europa dat zich ertegen verzette. Na alle discussies werd in 2016 een koninklijk besluit (KB) gepubliceerd dat een commissie van werkgevers en werknemers over de erkenning van de havenarbeiders zou beslissen.

Europa tevreden, maar havenondernemer Fernand Huts kon zich niet vinden in die regeling. Twee van zijn bedrijven, Katoen Natie en General Services Antwerp, trokken opnieuw naar de rechtbank. Na een eerste overwinning voor het Europees Hof volgde eind oktober vorig jaar een arrest van de Raad van State dat het KB vernietigde, onder meer omdat de samenstelling van de erkenningscommissie onvoldoende waarborgen bood voor onpartijdigheid. De wet-Major zelf bleef wel overeind, maar de toepassing ervan belandde in juridisch drijfzand.

Aanpassingen

Meteen na de vernietiging staken minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), vakbonden en werkgevers de koppen bij elkaar. “We hadden het negatieve arrest zien aankomen, daardoor was er voordien al veel voorbereidend werk geleverd. Dat heeft geloond”, zegt vakbondssecretaris Marc Loridan (BTB-ABVV). “Bij het overleg kwam er al snel een nieuw KB tot stand, dat we na voorlegging aan de Raad van State nog wat hebben aangepast. Op 6 januari is het in het Staatsblad gepubliceerd. De juridische onzekerheid over de wet-Major is weer helemaal weg.”

De voornaamste aanpassing is dat de erkenning van nieuwe havenarbeiders niet meer gebeurt door de commissie van werkgevers en werknemers. Die beslissing ligt voortaan bij de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso), al zal de commissie wel nog geconsulteerd worden. Daarnaast worden er meer objectieve gegevens opgenomen in de hele erkenningsprocedure.

Minister Pierre-Yves Dermagne toont zich zeer tevreden. “Ik dank de sociale partners voor hun constructieve bijdrage voor het vinden van een snelle en toereikende oplossing. Het is belangrijk dat er nu opnieuw volledige rechtszekerheid is, zodat ook in de toekomst de havenbedrijven een beroep kunnen blijven doen op goed opgeleide en beschermde havenarbeiders in veilige werkomstandigheden.”

Ook de BTB is opgetogen dat de wet-Major opnieuw gered is. “Tot meneer Huts weer iets nieuws vindt om de wet aan te vallen”, sneert Loridan nog.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen