Waarom een collega met een beperking vaak beter presteert

Onze samenleving denkt bij werknemers met een beperking vaak aan een lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim. Maar net het tegendeel is waar.

William VisterinBron: Jobat.be

Uit doctoraatsonderzoek van Jarno Stappers van de Universiteit Gent blijkt dat heel wat mensen met een fysieke of mentale beperking in bepaalde jobs juist beter presteren dan andere werknemers. Dit komt doordat bepaalde aspecten van hun beperking voor sommige taken net een troef zijn, of doordat ze omwille van hun beperking andere vaardigheden extra hebben ontwikkeld.

De onderzoeker en zijn collega’s brachten uit 136 verhalen over mensen met een beperking – die op de een of andere manier uitmunten in hun job – de onderliggende succesfactoren naar boven. Opmerkelijk is de hoge mate van veerkracht bij die professionals, die hun handicap compenseren of net benutten.

Zo zagen de onderzoekers verschillende personen met een visuele beperking die als compensatie een ronduit uitmuntend gehoor ontwikkeld hebben. Dit laat hen toe bepaalde taken of jobs – denk aan het afluisteren van opnames in het kader van politieonderzoek – veel succesvoller uit te voeren dan hun collega’s.

Autisme

Ook wijst de analyse van de UGent op de mogelijke sterktes die bepaalde beperkingen met zich mee kunnen brengen. Zo halen werknemers met ADHD voordeel uit hun hoge energieniveau en nood aan uitdaging. Iemand die hoogsensitief is, ziet dan weer meer verbanden tussen verschillende gebeurtenissen waardoor hij of zij beter kan anticiperen. Personen met hoogfunctionerend autisme kunnen dan weer snel en accuraat software uittesten.

In elk geval is het compenseren voor of benutten van bepaalde aspecten van een beperking niet altijd even evident. “Zelfs voor individuen wiens beperking inherente sterktes met zich meebrengt, blijken randvoorwaarden van groot belang”, benadrukt Jarno Stappers van de Universiteit Gent.

Specifiek toont zijn onderzoek dat de omgeving – van vrienden en familie tot collega’s en werkgevers – een belangrijke rol speelt in het professionele succes van mensen met een beperking. Waardering blijkt hierbij cruciaal.

Tegendeel is waar

Maar deze randvoorwaarden doen geen afbreuk aan de algemene conclusie. “Waar een fysieke of mentale beperking door heel wat werkgevers nog steeds als negatief wordt gepercipieerd, toont dit onderzoek hoe de uitzonderlijke kwaliteiten van mensen met een beperking net een grote professionele meerwaarde kunnen bieden.”

Extra:

Bron: Jobat.be

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER