De Herentalsebaan in Viersel wordt veiliger gemaakt. Je mag op deze plaats slechts 50 rijden, maar weinigen houden zich daar aan. ©  kma

Bouw van twee ‘toegangspoorten’ moet veiligheid op Herentalsebaan verhogen

Viersel -

Een aannemer begint op 20 februari met de bouw van de twee poorten op de Herentalsebaan in Viersel. Daardoor zal de Herentalsebaan een tijd volledig onderbroken zijn. Alles past in de uitrol van het masterplan Viersel, dat dit jaar voor 90% gerealiseerd zal worden. Ook de verbouwing van de pastorie voor samenwerkende onthaalouders onder de vleugels van Ferm is tegen half maart klaar.

Kristin Matthyssen

In juli 2021 organiseerde de gemeente Zandhoven een infomarkt in de kerk over de plannen in deelgemeente Viersel. Daarna bleef het stil, maar er werd niet stilgezeten, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Eerst hebben we Massenhoven afgewerkt. 2022 was het jaar van de planning voor Viersel, waar we nu in 2023 met de uitvoering starten.”

De eerste ingrepen beginnen eind februari, waarbij er een veilige oversteekplaats wordt gemaakt aan de kruispunten van de Herentalsebaan-Venstraat-Watersportlaan (onderaan de brug van het Albertkanaal) en de Herentalsebaan-Vilderhaag gedurende ongeveer vier maanden. De Herentalsebaan zal een tijd onderbroken zijn. Over de omleiding volgt nog communicatie door de gemeente.

Het kruispunt aan de Vilderhaag en Parochiestraat wordt ook veiliger. ©  kma

©  kma

Momenteel mag je daar maximaal 50 kilometer per uur rijden, maar in de praktijk wordt er veel harder gereden. “Dankzij die poorten, die je een beetje kan vergelijken met de inrichting ter hoogste van de Sint-Jozefschool in Emblem op de N14, merken chauffeurs beter dat ze een bebouwde kom naderen. We zullen met kleurvlakken werken zoals eerder op de Boudewijnlaan in Pulle gebeurde. Naast zebrapaden worden het fietspad aangepast en de verlichtingspalen.”

“Het doel is om mensen die nu naar de park & ride in Massenhoven moeten of naar de bushalte aan de Vilderhaag, veilig te laten oversteken. De Herentalsebaan zal helemaal afgesloten worden, maar ik herinner me dat sommige mensen uit Viersel ook wel van die rust genoten toen de brug over het Albertkanaal een tijdlang afgesloten was.”

De pastorie is bijna klaar als kinderopvang. ©  kma

Pastorie wordt kinderopvang

Ook met de inrichting van het speelbos en het speelplein aan de Salvialaan wordt begonnen. Tegen eind april moet de pastorie van Viersel af zijn als kinderdagverblijf, zodat Ferm er zijn samenwerkende onthaalouders kan installeren. “De wachtlijsten in Zandhoven zijn iets korter dan in de ons omliggende gemeenten, maar wij denken dat een kinderopvang in Viersel zuurstof kan geven aan het basisschooltje. Ouders die hun baby of peuter naar de onthaalouder in Viersel in de pastorie hebben gebracht, zullen later ook sneller geneigd zijn om hun kleuter naar de kleuterschool in Viersel te brengen.”

In een positieve afloop met het Parochiecentrum heeft de burgemeester goede hoop. De parochie moet momenteel de huur voor de zaal optrekken, kreunend onder de hoge energiekosten, hetgeen zwaar weegt op de verenigingen. Sommigen vergaderen al thuis bij leden. “Wij hebben de verenigingen gevraagd om hun engagement voor de parochiezaal te tonen met een gezamenlijke actie”, zegt burgemeester Van Hove. Intussen heeft de parochie de Valentijnsactie opgezet waarbij ze wafeltjes, cake, truffels en wijnen verkopen om de gasrekening te drukken.

Burgemeester Van Hove: “Wij zijn nog steeds geïnteresseerd om de parochiezaal van Viersel te kopen van het bisdom en ze dan als gemeente te exploiteren, zodat de inwoners en verenigingen tegen dezelfde voorwaarden als in de andere deelgemeenten de zaal kunnen huren.”

Het Parochiecentrum in Viersel. ©  kma

Eerder liepen die besprekingen mis op de prijs. Een onafhankelijk schatter had de Vierselse parochiezaal op 330.000 euro geschat, waar de gemeente akkoord mee kon gaan. Maar er werd een tegenschatter aangesteld die het gebouw op het dubbele schatte. “Wat niet aanvaardbaar was voor ons”, zegt Van Hove. “Het bedrag was bijvoorbeeld hoger dan de parochiezaal van Zandhoven die veel groter was. We zijn wel altijd in gesprek gebleven met het bisdom en hopen dit voorjaar toch nog tot een akkoord te komen.”

Of ze de parochiezaal niet kunnen huren en dan exploiteren? “Er zijn best wel wat kosten aan het gebouw, en dan doen we die investering liever in eigen patrimonium.”

Ook de renovatie van het Chirogebouw wordt verder geconcretiseerd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners