De luchtleiding komt tot net onder de boomkruinen. © koen fasseur

Aannemer moet opgepompt water 600 meter transporteren via ‘luchtleiding’ door woonbuurt: “Plots zo’n hoge stelling voor de deur”

Berendrecht -

Zware blokken in cement en daarin stalen balken, midden op het trottoir: zo wordt een ‘luchtleiding’ ondersteund die opgepompt grondwater van een bouwproject in de Berendrechtse Bosstraat afvoert. 600 meter verderop verdwijnt het water in de riolering. Maar onbezorgd door de buurt wandelen is er door deze enorme constructie even niet meer bij. De bewoners reageren anoniem: “Zonder enig overleg kregen we zo’n stelling voor de deur en de communicatie hierrond was een ramp.”

Over een afstand van 600 meter wordt het grondwater vanuit de bouwput aan de Bosstraat weggepompt. In de Frans Brandsstraat, Gansrijdersstraat, Zandweg en Antwerpsebaan staan cementen blokken op het trottoir. Die geven steun aan metalen balken waaraan de luchtleiding hangt. Via deze constructie pompt bouwbedrijf Durabrik, dat een project met 32 appartementen bouwt, grondwater weg naar de riolering aan de Antwerpsebaan.

Aan de Bosstraat bouwt Durabrik 32 appartementen. © koen fasseur

Verkeersonveilig

Bewoners zijn niet te spreken. Ze willen alleen anoniem hun verhaal kwijt, omdat sommigen vrezen in conflict te komen met de Stad Antwerpen. “Zonder overleg is plots bij tientallen gezinnen een stelling geplaatst voor hun deur. Kinderen en senioren kunnen zich niet meer veilig verplaatsen. Vooral in de drukke Antwerpsebaan zorgt dat voor verkeersonveiligheid. De stad gaf Durabrik een vergunning voor zes maanden, zonder enige aandacht voor veiligheid en leefbaarheid. Van communicatie is geen sprake. Pas wanneer alles was opgesteld, kwam er van Durabrik een bewonersbrief, waarin ze zich verontschuldigen dat er niet op voorhand was verwittigd.”

Voetpaden zijn niet meer te gebruiken. © evdw

Bewoners vragen zich ongerust af wat ze moeten doen, wanneer een lek ontstaat in de hoog liggende waterleiding. Voor senioren, al dan niet met rollator, die naar het nabijgelegen dienstencentrum Molengeest willen gaan, is deze constructie heel bedreigend. Ze zijn verplicht op de drukke Antwerpsebaan te stappen. De buurtbewoners hopen dat Durabrik na een half jaar geen verlenging krijgt om verder water weg te pompen.

Durabrik bouwt op de site 32 appartementen. Eerder realiseerde het bedrijf aan de Bosstraat al woningen en serviceflats. Marc Andries van Durabrik kadert de problemen waarmee het Gentse bedrijf nu te kampen heeft en laat weten dat deze alternatieve oplossing niet was voorzien. “De stad verleende ons een vergunning om het bemalingswater te retourneren vlak bij onze site. De normale werkwijze. Maar wat later bleek dat de opgelegde normen voor arseen in het grondwater waren overschreden. Daarom was onze oorspronkelijke vergunning niet meer geldig en moesten we een nieuwe aanvragen. Omwille van deze overschrijding werden we verplicht te lozen in de regenwaterriolering. Het dichtstbijzijnde lozingspunt was aan het kruispunt van de Antwerpsebaan en de Zandstraat. Die vergunning geldt tot we voldoende hebben kunnen wegpompen.”

Water verdwijnt in de regenwaterriolering ter hoogte van© koen fasseur

Om het water tot aan de Antwerpsebaan te brengen was een luchtconstructie nodig. “Omdat die via de stoepen moest worden opgesteld, kregen we van Antwerpen een toelating om het openbaar domein te gebruiken. De vergunning is een half jaar geldig en kan worden verlengd”, aldus nog Marc Andries.

Hij geeft toe dat de communicatie naar de buurt in verband met het opstellen van de luchtconstructie fout is gelopen. “We gingen ervan uit dat Antwerpen de buurt zou informeren. Omdat de luchtleiding op openbaar domein ligt, is Antwerpen echter niet verplicht om te informeren. Toen ons dat werd verteld, hebben we direct een bewonersbrief rondgedeeld.” Durabrik wil het hele project opleveren tegen midden 2025.

(Erik Vandewalle)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Uitgelicht