© BELGAIMAGE

Inwoners kunnen mee denken over masterplan voor Zondereigen

Zondereigen

Voor het project Veerkrachtige Dorpen wordt in Zondereigen (Baarle-Hertog) een team opgestart om mee na te denken over de toekomst van het dorp.

Veerkrachtige Dorpen heeft al trajecten opgestart in meerdere dorpen in de provincie. Dit jaar is Zondereigen aan de beurt. De bedoeling is samen met de inwoners na te denken hoe de dorpse sfeer behouden kan worden. Daarnaast ligt de focus op een nog uit te werken masterplan. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog wil voor Zondereigen een gedragen visie om een ruimtelijk beleid op te baseren. Iedereen is welkom op de startvergadering van Veerkrachtige Dorpen op maandag 16 januari om 20u in de parochiezaal van Zondereigen. (ram)

www.veerkrachtigedorpen.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners