© rtv

Ook Retie moet snoeien in investeringen: herinrichting Markt uitgesteld naar 2026

RETIE -

Door de sterk gestegen energie- en personeelskosten moet ook Retie de broeksriem aanhalen. Zo worden onder meer twee grote rioleringsprojecten uitgesteld. De herinrichting van de Markt verschuift naar 2026. Dat is een jaar later dan gepland.

Eddy Meulemans

Net zoals in veel andere gemeenten in Vlaanderen moet ook het gemeentebestuur van Retie de twee resterende jaren van deze legislatuur volmaken met de vinger op de knip. Dat blijkt uit de begroting die de gemeenteraad goedkeurde. “Alles is duurder geworden”, zegt schepen van Financiën Koen Claessens (Nieuw Retie). “Behalve de wedden van ons personeel en de tarieven voor gas en elektriciteit, zijn ook de prijzen van de grondstoffen fors gestegen. Zo hebben de wegenis- en rioleringswerken in Schoonbroek alleen al 320.400 euro meer gekost dan vooraf vooropgesteld.”

Nieuwe leningen aangaan of de belastingen verhogen, was voor de bestuursmeerderheid van Nieuw Retie geen optie. In de plaats werd daarom de meerjarenplanning grondig doorgelicht en bijgestuurd. Een van de gevolgen is dat twee grote rioleringsprojecten, in Goorstraat en Berg, worden uitgesteld. Ook de heraanleg van de Markt schuift op in de tijd.

Schepen van Financiën Koen Claessens (Nieuw Retie). © RR

Geluk bij ongeluk

“Voordat we de Markt helemaal gaan open gooien, moet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest eerst de ring heraanleggen”, zegt schepen Claessens. “AWV heeft ons intussen laten weten dat de werken op de ring pas in 2024 of 2025 kunnen starten.”

Het gevolg van de vertraging bij het Vlaams Gewest is voor Retie een geluk bij een ongeluk, want zo kan de gemeente een jaar langer sparen om het marktplein en de omliggende terrassen in het nieuw te steken: 2026 is het nieuwe streefdoel voor de Markt 2.0.

Toch is de nieuwe begroting van Retie geen eenzijdig verhaal van besparingen en uitgestelde uitgaven. Er worden zelfs enkele bijkomende investeringen in de steigers gezet. “De rioleringswerken in de Nachtegaallaan worden vervroegd, zodat deze ineens aansluiten op de werken van Aquafin in de aanpalende Zanddijkdreef. Daarnaast trekken we ook een extra budget uit voor zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen, onder meer op de gemeentescholen in de Peperstraat en in Schoonbroek, de renovatie van de Sint-Pieterskapel in de Sint-Pieterstraat en de opstart van een nieuw autodeelsysteem. Onder het nieuwe woonproject van De Zevenster, naast het gemeentehuis, worden daarvoor vier ondergrondse parkeerplaatsen voorbehouden voor twee deelauto’s.”

Overschot van half miljoen euro

Met de doorgevoerde besparingen en bijsturingen kan Retie volgens schepen Claessens ondanks de inflatie toch nog al haar beoogde doelstellingen realiseren. “Met nog een half miljoen euro overschot in kas is de financiële toestand van Retie gezond”, zegt hij. “Er blijven nog voldoende middelen over om ook na de verkiezingen in 2024 grote investeringen uit te voeren zonder daarvoor nieuwe leningen aan te gaan. Zo bedraagt de leninglast per inwoner 842 euro. Daarmee zitten we onder het gemiddelde tegenover andere vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen.”

De R18 wordt over twee jaar helemaal vernieuwd en opgewaardeerd tot een volwaardige ringweg, met aan weerszijden een aparte ventweg voor plaatselijk verkeer en fietsers. © Eddy Meulemans

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners