Politiezone Rupel. © rr

Motie pleit om sociaal akkoord politie onverkort uit te voeren: “Jammer dat niet alle fracties er zo over denken”

Rupelstreek -

In de jongste politieraad van de politiezone Rupel legde Rita Jacobs, politieraadslid voor N-VA Schelle, een motie voor. Die pleit om het sociaal akkoord van 28 januari 2022 onverkort uit te voeren. Het politieraadslid betreurt dat niet alle fracties de visie ondersteunen.

In principe zou op 1 januari 2023 het akkoord in werking treden dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) begin 2022 aankondigde. Een van de aspecten van het akkoord was een loonsverhoging van gemiddeld 5 procent, met vooral de nadruk op het verhogen van de laagste lonen.

“Maar bij de begrotingsonderhandelingen in oktober bleek dat de minister eenzijdig op het akkoord terugkwam”, zegt Rita Jacobs. “De beloofde loonsverhoging zou in 2023 voor 45% worden toegekend en pas in 2025 volledig worden doorgevoerd. Dit is niet alleen een laakbare manier van werken, ook geeft het geen blijk van waardering richting onze politiemensen.”

“Onze politiemensen staan dag en nacht in voor onze veiligheid, vaak in moeilijke en harde omstandigheden. Ze verdienen ons respect. Het zou dan ook een goed teken zijn mocht vanuit de politieraad een signaal van erkenning worden gegeven”, bepleit het politieraadslid.

De motie werd ter ondertekening aan alle politieraadsleden aangeboden. “Alleen de voltallige N-VA fractie, alsook een lid van Open Vld vonden het gepast om onze politieambtenaren te steunen. De CD&V en Vooruit-fracties weigerden de motie te ondertekenen. Frappant was ook dat slechts een burgemeester (N-VA) van de drie aanwezige burgervaders - de twee anderen van CD&V en Open Vld - deze motie heeft ondertekend”, betreurt Jacobs.

“De motie word ook ondersteund door de politiezone zelf. We hopen dat de andere partijen alsnog onze politiemensen het respect geven dat ze verdienen. De ondertekende motie zal in tussentijd worden overgemaakt aan de federale regering.”

(bar)

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners