Bruno Gastmans en Marc Van de Looverbosch in de bibliotheek van de heemkring. © Filip Spoelders

Nieuw jaarboek van Heemkundige Kring Mortsel, Van de Looverbosch fileert naoorlogs politiek van de stad

Mortsel -

Voor de 38ste maal publiceert de Heemkundige Kring Mortsel een jaarboek. Verschillende leden, onder wie voormalig VRT-journalist Marc Van de Looverbosch, schreven verhalen over de geschiedenis van de stad.

Filip Spoelders

Het is van 2018 geleden dat de heemkring nog een jaarboek heeft gepresenteerd. “We maken er niet ieder jaar één omdat we voldoende goede verhalen willen en er zijn almaar minder schrijvers. Dus wie denkt mooie artikels over onze stad te kunnen schrijven, is zeker welkom”, vertelt voorzitter Bruno Gastmans.

Foto’s van straten die het verschil van vroeger en nu duidelijk maken, worden afgewisseld door Mortselse verhalen. Zo komen onder andere Hoeve Dieseghem en de naoorlogse politiek in de gemeente/stad aan bod.

Voor dit laatste onderwerp zorgt Marc Van de Looverbosch met zijn artikel Het verscheurde Mortsel. “Het moet niet altijd over de politiek uit Brussel gaan. Ik wou ook eens dieper in de politiek van mijn eigen stad duiken. Om mijn verhaal te schetsen, begin ik in oktober 1938. Maar ik richt me vooral op de naoorlogse politiek tot 1988. In het volgende jaarboek zal ik het politieke verhaal tot heden schetsen.”

Scheur bij CVP

Van de Looverbosch kwam op het idee door de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. “Dat jaar zorgde voor een grote breuklijn in de Mortselse politiek. Tot dan domineerde de toenmalige CVP in Mortsel terwijl ook de Volksunie stevig aanwezig was. Maar tijdens de installatievergadering van begin 1977 scheurde een deel van de CVP zich af. Ze gingen niet akkoord met het voorgestelde schepencollege. De afgescheurde leden maakten een eigen meerderheid”, licht hij toe.

Van de Looverbosch was toen zelf 21 jaar en voorzitter van de jeugdraad. “We organiseerden in die periode geregeld een betoging om meer aandacht te vragen voor de jeugd in het beleid. Tot op vandaag vraag ik me af waarom er toen zoveel wrevel was bij de lokale CVP. Ik ben het gaan onderzoeken en sprak met mensen uit die periode. Ik kwam tot de vaststelling dat er voor 1976 ook geregeld scheurlijsten opdoken bij de partij. Tijdens bepaalde campagnes riepen kandidaten van CVP zelfs op om niet op hun partijgenoten te stemmen.”

Het jaarboek van de Heemkundige Kring Mortsel is voor 29,50 euro te koop bij De Boekuil en de Standaard Boekhandel van Mortsel.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners