Districtsbestuur Merksem stoort zich aan de slordige afwerking door nutsbedrijven, zoals hier op de Bredabaan. © Patrick De Roo

Stad heeft geen weet van één op de vijf werken door nutsbedrijven: “Ze doen gewoon hun goesting”

Antwerpen -

De stad Antwerpen heeft geen weet van één op de vijf werken door nutsbedrijven. Dat is een te groot aantal, geeft Antwerps schepen van Openbaar Domein Erica Caluwaerts (Open Vld) toe. Zowel vanuit de oppositie als de meerderheid krijgt de schepen kritiek op het uitblijven van een oplossing voor slecht uitgevoerde herstellingswerken in straten en op pleinen.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Districten en stad zijn slechte herstellingen na nutswerken beu

De districten Antwerpen, Merksem en Deurne zijn de slecht uitgevoerde werken door nutsbedrijven in hun straten beu. In een brief aan het schepencollege klagen ze dit ook aan. Ook in de raadscommissie van schepen Caluwaerts komt kritiek.

Oppositielid Joris Giebens (Groen) verwijt de schepen van aankondigingspolitiek. “In april kondigde u aan dat alles in orde ging komen”, zegt Giebens. “We zijn nu december en er is nog niets in orde. Dit is godgeklaagd.”

Er komt ook kritiek van coalitiepartner N-VA. “U kondigde aan dat een plan van aanpak na de zomer in werking zou treden, maar ondertussen zijn we putje winter en is er nog niets”, zegt N-VA-fractieleider Koen Laenens. “Waar wacht u op?”

Complex dossier

Caluwaerts benadrukt dat werken door nutsbedrijven een complex dossier zijn. “Een goede oplossing vraagt tijd”, zegt ze. “Er zijn voorbereidingen nodig rond een systeem waarbij nutsbedrijven werken op elkaar kunnen afstemmen. Ik wil iedereen op dezelfde lijn krijgen. Ik hoopte volgende maand al enkele resultaten te kunnen voorleggen, maar de cyberaanval dwarsboomt het digitale luik van dit project. Positief is dat de nutsbedrijven zelf vragende partij zijn om na werken het wegdek definitief aan te leggen en niet voorlopig.”

Dat er een probleem is in de coördinatie van de werken en de communicatie naar de stad Antwerpen blijkt uit een inventarisatie. De stad Antwerpen maakte een lijst op van werken door nutsbedrijven in het gebied binnen de Leien, het Eilandje niet inbegrepen. Er werden 1.261 werken door nutsbedrijven geteld. Van 21% was de stad niet op de hoogte.

Laenens vermoedt dat als deze telling zou worden uitgevoerd in enkele districten dat cijfer nog hoger zou liggen.

Goesting

Een betere communicatie en een technisch handboek moeten dus in de toekomst beletten dat als nutsbedrijven hun werken hebben afgerond ze een lappendeken van tijdelijke herstellingen achterlaten. Wie zich daar niet aan houdt, verliest de jaarvergunning voor werken in de stad. Het nutsbedrijf moet dan voor elk werk apart een vergunning aanvragen. Als de stad het wegdek dan toch zelf moet herstellen, zal de rekening worden doorgestuurd naar het nutsbedrijf.

Giebens is niet overtuigd door de schepen. “Als ik hoor dat één op de vijf werken niet bekend was bij de stad, dan ben ik absoluut niet gerustgesteld”, zegt Giebens. “Ik leer daar één ding uit. De nutsbedrijven lachen de stad Antwerpen vierkant in het gezicht uit en doen gewoon hun goesting.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Erica Caluwaerts