© ATV

Besparingen in Mortsel: geen wandelbrug naar Fort 4, geen zorgcampus maar belastingen blijven stabiel

Mortsel -

De hoge energieprijzen, de indexering van de personeelskosten en de inflatie: de stad Mortsel moet het mes zetten in haar meerjarenplan. De wandelbrug van het Stadsplein naar het Fort 4 sneuvelt en ook de zorgcampus komt er niet.

Filip Spoelders

Vorige maand liet het schepencollege verstaan dat het een globale oefening moest maken om de financiën in evenwicht te houden. Zonder ingrepen zou de stad tegen eind 2025 met een tekort van zeven tot acht miljoen euro zitten.

Volgende week stelt het schepencollege een aangepast meerjarenplan voor waarbij het de inwoners zo veel mogelijk wil sparen. “Het was de doelstelling om de Mortselaar bij de besparingen maximaal te ontzien. Die heeft het nu zelf al moeilijk genoeg. Dat is gelukt. De belastingen en de onroerende voorheffing zullen niet worden verhoogd, er wordt geen personeel ontslagen, alle dienstverlening blijft behouden en ook de belangrijke investeringen blijven overeind. Uiteraard werd een aantal andere projecten geschrapt, uitgesteld of herdacht”, geeft het bestuur aan.

Geen brug naast het stadhuis richting het Fort 4. © Filip Spoelders

De grootste schrapping is die van de wandelbrug over de fortvijver. Deze zorgt voor een besparing van 1.190.000 euro. Het bestuur hoopt de brug tijdens de volgende legislatuur weer op de planning te krijgen. Er wordt wel 250.000 euro vrijgemaakt om de ruimte achter het stadhuis op een andere manier aan te leggen. De herinrichting van het stadhuis zou tegen het voorjaar van 2024 moeten klaar zijn. Door problemen met de fundering en gestegen materiaalprijzen verhoogt het renovatiebudget met 3,4 miljoen euro.

Geen zorgcampus

Verder werd beslist om de toekomstige welzijnscampus in het politiekantoor rechts van het stadhuis te behouden. De zorgcampus aan Meerminne gaat niet door. “Wanneer de diensten van het lokaal bestuur, die momenteel in Meerminne 4 en 6 zitten, hun intrek nemen in het stadhuis en het welzijnshuis, zullen we de site aan Meerminne 4 en 6 verkopen. Dit levert besparingen op aan studiekosten en renovatiewerken terwijl het een inkomst wordt.”

Deze inkomst wordt op meer dan drie miljoen euro geraamd. Bij de verkoop van de gronden wil het lokaal bestuur een projectdefinitie opstellen om onder andere het voortbestaan van het buurtrestaurant te garanderen. Ook zal met de toekomstige ontwikkelaar worden bekeken of er flats voor bepaalde doelgroepen kunnen komen.

De appartementen boven De Populier worden verkocht. © Filip Spoelders

Tien appartementen boven buurtrestaurant De Populier, die via het OCMW worden verhuurd, zullen worden verkocht. De stad kijkt in eerste instantie naar sociale huisvestingsmaatschappijen om er anderhalf miljoen euro uit te halen.

Voor de Mortselaren blijven de belastingen dus stabiel. De huurprijzen voor stedelijke zalen zullen enkel geïndexeerd worden. De toegangsprijs tot zwembad Den Bessem zal wel worden opgetrokken door de hogere lonen en energieprijzen.

De stad zal tot slot verder inzetten op digitalisering, vooral richting de kwetsbare groepen, en het wil extra medewerkers aantrekken voor de zorg zoals bij woonzorgcentrum Meerminnehof.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV