De rode pick-up centraal in beeld rijdt over de ‘oude’ De Beukelaer-Pareinlaan, vanaf 16 december kan het verkeer de nieuwe weg erachter onder de tunnel volgen. © Hans Otten

Laatste loodjes voor opening spoortunnel op 16 december

Herentals -

De Vlaamse Waterweg en de stad Herentals leggen de laatste hand aan de vernieuwde De Beukelaer-Pareinlaan, zodat die op 16 december weer open kan voor het verkeer. Dat rijdt dan voortaan door de nieuwe spoortunnel.

Hans Otten

In de rand van de bouw van de nieuwe spoorwegbrug over het Albertkanaal vernieuwden de Vlaamse Waterweg en de stad Herentals in één adem ook de De Beukelaer-Pareinlaan. Die baan die van de Lierseweg naar de fabrieken van Mondeléz en de achterliggende wijken leidt, moest opschuiven om het kanaal te verbreden. De stad maakte van de gelegenheid gebruik om er ook nieuwe riolering aan te leggen en andere ingrepen uit te voeren.

De straat oogt nu helemaal anders. In de eerste plaats volgt ze een ander tracé: ze buigt niet langer van de Lierseweg af richting kanaal, maar draait weer terug naar de gloednieuwe tunnel onder de spoorweg. Daarnaast heeft de De Beukelaer-Pareinlaan er nu ook vrijliggende fietspaden, vernieuwde voetpaden en groene bermen bij. Bovendien krijgen fietsers net voor de tunnel een beveiligde oversteek met middengeleider om van de De Beukelaer-Pareinlaan naar het jaagpad te rijden.

Jaagpad deels dicht

“Om de vernieuwde baan weer open te stellen, voeren we nu nog enkele afrondende werkzaamheden uit”, zegt woordvoerder Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Om de vernieuwde De Beukelaer-Pareinlaan aan te sluiten op de Lierseweg is er geen verkeer mogelijk vanaf vrijdagavond 9 december om 22.30u tot en met maandag 12 december om 4u. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Ekelstraat, Vossenberg en Koeterstraat, voor fietsers en voetgangers is er een veilige route via de parallelweg naast de De Beukelaer-Pareinlaan. Vanaf 16 december kan alle verkeer de vernieuwde weg en de spoortunnel gebruiken.”

Fietsers kunnen vanaf 12 december tot in 2024 het jaagpad niet langer volgen tussen de Herenthoutseweg en de De Beukelaer-Pareinlaan, maar moeten een kleine omleiding volgen. © Vlaamse Waterweg

De werkzaamheden aan de spoorbrug over het kanaal gaan intussen onvermoeibaar door. “We starten met de voorbereidingen voor de montage van de stalen brug. Daarom is het vanaf maandag 12 december tot het einde van de werkzaamheden in 2024 voor fietsers niet mogelijk om het jaagpad op de noordelijke of rechteroever in de omgeving van de werf te nemen.” Op die manier is het hele jaagpad vanaf Herenthoutseweg tot en met De Beukelaer-Pareinlaan afgesloten. Fietsers kunnen wel nog via de De Beukelaer-Pareinlaan zelf in de directe omgeving van de koekjesfabrieken op het jaagpad geraken of dat verlaten.

www.vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-herentals

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Kempen