Schepen Bert Wollants en gedeputeerde Jan De Haes planten een boom aan het herdenkingsbos op de begraafplaats Kloosterheide. © Joren De Weerdt

Lier plant 11.500 bomen op OCMW-percelen

Lier -

De stad Lier gaat op korte termijn op vijf percelen van het OCMW 11.500 bomen planten. “Er werd wellicht nooit eerder aan dit tempo aan bosuitbreiding gedaan in Lier”, vermoedt schepen van Openbare Ruimte en Duurzaam beleid Bert Wollants.

Chris Van Rompaey

“Bomen en zeker bossen vervullen een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ook Stad en OCMW Lier willen het bosbestand koesteren en waar mogelijk uitbreiden. Onlangs ging het vast bureau (het uitvoerend orgaan van het OCMW, red.) akkoord om vijf percelen die eigendom zijn van het OCMW Lier, op korte termijn te bebossen”, zegt schepen van Patrimonium Sabine Leyzen (Open Vld).

In samenspraak met de Bosgroep en de provincie Antwerpen wordt hiervoor een stappenplan uitgewerkt. Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor Milieu en Natuur legt uit: “De Bosgroepen spelen een cruciale rol in het bosuitbreidingsplan van Vlaanderen. Zij vormen het aanspreekpunt voor lokale besturen en particuliere eigenaars die willen bebossen. De provincie Antwerpen streeft in haar klimaatplan naar 150 hectare extra bos tegen 2024. Als provincie ondersteunen we ook de Bosgroepen, zodat ze maximaal kunnen inzetten op de begeleiding van lokale besturen die willen bebossen.”

Boskansenkaart

“Steeds meer steden en gemeenten kloppen bij ons aan met ideeën en vragen rond bosuitbreiding”, vertelt Bosgroepcoördinator Karolien Devriendt. “Samen met hen doorlopen we verschillende stappen. Als eerste stap zoeken we via een boskansenkaart naar potentiële plekken voor bos. Daarna staan we hen bij voor het zoeken naar financiering, voor de opmaak van een bebossingsplan tot en met de nazorg van het jonge bos. Een aanplantactie is de kers op de taart van dit traject, waarbij indien mogelijk scholen en lokale verenigingen worden betrokken.”

Voor de bebossing kan de stad Lier een beroep doen op een subsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarnaast is er ook de extra BOS+-ondersteuning. BOS+ ontvangt via het Klimaatbossenfonds giften van bedrijven die bebossingen willen ondersteunen.

Vijf percelen

“We engageerden ons om 10.000 extra bomen aan te planten in Lier en met dit project zetten we daar een turbo op”, stelt schepen Bert Wollants. “Begin dit jaar stond de teller al op zowat 4.500 bomen, met deze 5 hectare nieuw bos doen we er nog eens vlot meer dan 11.500 bomen bij. Er werd wellicht nooit eerder aan dit tempo aan bosuitbreiding gedaan in Lier.”

De vijf percelen liggen deels tussen de Mechelsesteenweg en de Nete, en in de buurt van het Fort van Lier. Wanneer de bomen geplant worden en hoeveel dit de stad zal kosten, is nog niet geweten. (cvr)

www.bosgroep.be

www.bosteller.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners