© ATV

Aantal Antwerpse zwarte punten op gewestwegen stijgt

Antwerpen -

Op de gewestwegen in de stad Antwerpen zijn er 82 verkeersonveilige kruispunten of zwarte punten. Dat zijn er zeven meer dan vorig jaar. Zestien kruispunten staan niet meer op de dynamische lijst van zwarte punten. Het Antwerps Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) pleit voor meer samenwerking tussen overheden om deze gevaarlijke punten aan te pakken.

Sacha Van Wiele

De nieuwe dynamische lijst van gevaarlijke verkeerspunten op Vlaamse gewestwegen is net gepubliceerd. Er staan voor 2022 driehonderd kruispunten op. Bijna de helft (141) van deze zwarte punten ligt in de provincie Antwerpen en meer dan een kwart in de stad Antwerpen.

“Dit aantal zwarte punten is gewoon te veel”, zegt Van de Wauwer. “Een lichtpunt is wel dat ten opzichte van 2021 er voor de stad zestien punten niet meer op de lijst staan. Door ingrepen zijn ze veiliger geworden.”

Orry Van de Wauwer. © Joris Herregods

Van de Wauwer hoopt dat het aantal zwarte punten in Antwerpen de komende jaren gevoelig zal dalen. “Heel wat punten die nog op de lijst staan, zitten mee ingekapseld in huidige of geplande infrastructuurwerken”, zegt het parlementslid. “Zeker de Oosterweelwerken zijn een belangrijke aanzet om de kruispunten op en rond de Ringzone in één beweging aan te pakken. Zo werd recent al het kruispunt Groenendaallaan-Lambrechtshoekenlaan in Merksem structureel aangepakt bij de aanleg van de werfzone van bouwheer Lantis.”

Van de Wauwer pleit voor een intense samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus in de aanpak van deze gevaarlijke kruispunten.

“Met extra informatie over de huidige stand van zaken en wat de plannen zijn per kruispunt, kunnen ook de districtsbesturen en stedelijke mandatarissen afdoende worden geïnformeerd over de huidige situatie en de geplande aanpak”, zegt Van de Wauwer. (svw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen