In de Sint-Jozefkerk worden vaakl socioculturele © Erik Vandewalle

Provinciebestuur trekt 250.000 euro uit voor herbestemming kerk Heide

Kalmthout -

De Sint-Jozefkerk in Heide (Kalmthout) wordt steeds meer gebruikt voor het organiseren van socioculturele activiteiten. Daar ligt ook de toekomst van de kerk. De gemeente ontvangt 250.000 euro van het provinciebestuur om dat hervormingsproces te financieren.

“De komende jaren moet voor tientallen kerken in onze provincie een nieuwe bestemming of een nevenbestemming gevonden worden”, aldus gedeputeerde voor Plattelands- en Dorpenbeleid Kathleen Helsen (CD&V). “Als provinciebestuur vinden we het belangrijk dat deze historische gebouwen een nieuwe maatschappelijke invulling krijgen. Na een grondig onderzoek door een expertenteam en ook altijd in samenspraak met de inwoners, hebben we besloten om 250.000 euro aan subsidies vrij te maken voor de herbestemming van de Sint-Jozefkerk in Heide.” De kerk dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. 

Verantwoordelijk Kalmthouts schepen Silke Lathouwers (CD&V) legt uit waarvoor het geld zal worden gebruikt: “De subsidies investeren we in duurzaamheid. Concreet wil dat zeggen dat we in de kerk sanitair gaan installeren. Er wordt ook geïnvesteerd in een mobiel toogmeubel. Dat maakt het mogelijk om na voorstellingen de gasten iets te eten en te drinken aan te bieden. Uit de ervaring die we opdeden de voorbije jaren is gebleken dat er ook nood is aan een onthaal. Daarom voorzien we ook in een mobiel onthaalmeubel. Verder is er nog behoefte aan theaterdoeken en extra akoestisch materiaal.”

In de kerk blijven er voorlopig kerkelijke diensten en plechtigheden plaatsvinden. Het is wel de bedoeling dat die na verloop van tijd worden overgebracht naar de kerk Centrum in Kalmthout. (evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners