De planeet redden begint bij plaatselijke initiatieven. © RR

Oppositie vindt dat klimaatactieplan onvoldoende ver gaat

Rumst -

Afgelopen gemeenteraad werd het klimaatactieplan aan de raadsleden ter goedkeuring voorgelegd. Bedoeling is onder meer de CO₂-uitstoot beperken en de inwoners motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen. Ambitieus volgens de meerderheid, onvoldoende volgens de oppositie.

 

In het klimaatactieplan staan een aantal acties vermeld die de CO₂-uitstoot tegen 2030 met veertig procent moet doen verminderen. Om te kunnen slagen wil het gemeentebestuur, met de steun van de provincie en Igean, een doorgedreven samenwerking met haar inwoners en bedrijven.

“Voor de uitvoering van onze plannen gaan we alvast een extra personeelslid, een duurzaamheidsambtenaar aanwerven”, zegt schepen van Duurzaamheid Raf De Schepper (CD&V). “Verder maken we voor onze verenigingen een bijkomend budget van 200.000 euro vrij. Dat moet er voor zorgen dat ze hun lokalen beter kunnen isoleren.”

Schepen Geert Antonio (N-VA) wees ook op een aantal reeds geplande initiatieven. We voorzien 450.000 euro voor investeringen in Ledverlichting. Bij de heraanleg van Rumst centrum hebben ook vooral veel openbaar groen voorzien en we gaan het aantal laadpalen op openbaar domein fors verhogen. Tenslotte kan ik nu al aankondigen dat in elke dorpskern deelwagens zullen komen.”

Onvoldoende

Toch vindt de oppositie het plan onvoldoende. “Hierin worden geen prioriteiten gesteld en staan geen quick wins”, zegt Christine Jacobs (Vooruit-Groen). “Waarom geen plaatsing van zonnepanelen aan de personeelsparking van het GTC? Ook geen bouwvergunningen meer afleveren in alle overstromingsgevoelige gebieden zou bijvoorbeeld best kunnen. Nog andere ideeën zijn het ontharden van sommige voetpaden, de hoeken van straten van kleine plantsoentjes voorzien of in doodlopende straten werken met karrensporen.”

De oppositie onthield zich bij de stemming die het punt door de meerderheid zag goedgekeurd worden.  (jw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners