©  Shutterstock

“België blijft een van de beste landen om als atheïst of vrijdenker te wonen”

België is nog steeds een van de beste landen om als atheïst of vrijdenker te wonen. Dat blijkt uit het elfde jaarlijkse Freedom of Thought Report van Humanists International, de internationale koepel van humanistische verenigingen, dat donderdag gelanceerd werd in de aanloop naar de Dag van de Mensenrechten op 10 december.

Bron: BELGA

“De gegevens voor België zijn in deze editie niet geüpdatet (voor het laatst in 2020, red), maar ons land blijft onveranderd heel erg goed scoren”, zegt Bert Goossens, woordvoerder van deMens.nu, de Belgische koepel van vrijzinnig humanisten. Zo is België samen met Noorwegen en IJsland een van de enige landen die een systeem hebben dat levensbeschouwingen erkent, dat scheiding van kerk en staat doorvoert en toch pluralisme actief steunt met een systeem van financiering. 

Humanists International kent een rating toe aan landen op basis van de situatie op het gebied van wetgeving en mensenrechten voor humanisten, atheïsten en niet-religieuzen over de hele wereld. Die rating gaat van 1, wat staat voor volledig “vrij en gelijk” (België en Nederland) tot 5, “ernstige schendingen” op alle vlakken (Saoedi-Arabië, Afghanistan, Pakistan, Noord-Korea).

De rating wordt bepaald op basis van de situatie op vier gebieden: ‘grondwet en regering’, ‘onderwijs en kinderrechten’, ‘maatschappij en gemeenschap’ en ‘vrijheid van meningsuiting en humanistische waarden’. Westerse democratieën zoals Frankrijk en Zweden (1.5) doen het weinig verrassend opvallend beter dan autoritaire landen zoals China (4.5) en Iran (4.8). Voor het rapport van 2022 zijn echter slechts tien landen geüpdatet en Iran was daar niet bij. De impact van de repressie tegen de protesten is dus nog niet in kaart gebracht.    

Amper echt seculiere samenlevingen

Volgens het rapport leeft slechts vier procent van de wereldbevolking in samenlevingen die echt seculier te noemen zijn. Zeventig procent van de wereldbevolking leeft in landen waar de uiting van humanistische waarden ernstig wordt onderdrukt en waar de volledige verwezenlijking van iemands recht op vrijheid van godsdienst of overtuiging onmogelijk wordt.   

Voor deze editie onderzocht het team van Humanists International de situatie in tien landen, waaronder Frankrijk, Hongarije, India en Turkije. 

Voor Frankrijk wijst de organisatie op een wet die in 2020 werd ingevoerd “om het respect voor de principes van de Republiek te versterken”. Volgens het middenveld en religieuze leiders schroeft die de vrijheid van eredienst en de vrijheid van meningsuiting terug.

Wat Hongarije betreft, waarschuwt het rapport voor de gevolgen van “de autoritaire, nationalistische bocht” die het land nam in 2010 onder Viktor Orban. “Er is een trend richting systematische desecularisatie van de staat, die religieuze privileges geeft aan bepaalde kerken, en een toenemende controle van de overheid over een steeds groter deel van de media.” Er wordt ook kritiek geuit op de discriminatie van lgbtq+-personen en de steeds moeilijkere toegang tot abortus.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER