De Ter Rivierenlaan in Deurne ©  Jan Van der Perre

Groene middenberm en plein aan de kerk in Ter Rivierenlaan: buurt is verdeeld over nieuw ontwerp voor de straat

Deurne -

De plannen voor de heraanleg van de Ter Rivierenlaan gaan een nieuwe fase in. Donderdagavond is het conceptontwerp voorgesteld aan de buurt, waar bewoners ook nog suggesties konden doen. Het meest opvallende is de groene middenberm die zich over vrijwel heel de straat uitstrekt. De meningen in de buurt zijn verdeeld.

Jan Stassijns

De Ter Rivierenlaan is één van de meest iconische straten van Deurne. De brede laan, met de genummerde rotondes en prachtige herenhuizen geeft de straat, tussen de Turnhoutsebaan en de Ter Heydelaan, een zekere grandeur. Maar dat is eveneens de valkuil. De breedte van de straat zet aan tot (te) snel rijden, hoewel het eigenlijk een zone 30 is.

Het district Deurne en de stad Antwerpen willen daarom de verkeersveiligheid verhogen met een ingrijpende heraanleg. Na een buurtbevraging is de projectdefinitie, het allereerste plan, bijgestuurd. In de Sint-Rumolduskerk werd donderdagavond de volgende fase, het conceptontwerp, voorgesteld aan de buurt.

Groene middenberm

De kenmerkende rotondes verdwijnen. Van aan het kruispunt met de Plankenbergstraat tot aan Ter Heydelaan worden beide rijrichtingen van elkaar gescheiden door een brede, groene middenberm. Dat moet het aantal conflicten tussen weggebruikers verminderen. Aanvankelijk was het de bedoeling om langs weerskanten van de straat groene zones aan te leggen. “Maar dat zou de doorgang voor de brandweer bemoeilijken”, zegt districtsschepen voor Publieke Ruimte, Freddy Lorent (Open Vld).

Het aandeel onverharde groene ruimte verhoogt van 10% vandaag naar 30% na de heraanleg. 95 van de 120 bestaande bomen blijven behouden en er komen 75 à 100 nieuwe bomen bij, waaronder tien toekomstbomen. Ook de volledige riolering wordt vernieuwd, om wateroverlast bij hevige regenbuien aan te pakken.

Het stuk tussen de Turnhoutsebaan en de Plankenbergstraat. Het enige deel waar geen groene middenberm komt, maar brede groenzones aan weerskanten van de straat. ©  rr

Parkeren

De dwarse parkeerplaatsen aan weerskanten van de straat verhuizen naar die nieuwe middenberm, waar enkel nog langsparkeren mogelijk zal zijn. Dat moet de veiligheid van fietsers verbeteren, omdat bij langsparkeren de zichtbaarheid van de automobilist vergroot.

Het totaal aantal parkeerplaatsen vermindert van 198 nu naar 180 na de heraanleg.

Circulatieplan

Met de heraanleg wordt ook een nieuwe circulatieplan uitgerold. Zo zal het van verschillende zijstraten niet meer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer zijn de Ter Rivierenlaan over te steken, maar zal je verplicht rechts de Ter Rivierenlaan moeten indraaien. Dat is het geval voor de Plankenbergstraat, De Neufstraat, Louis Van Craenstraat en Kreglingerstraat, Baron Leroystraat, Frans Messingstrat en René Kerrsestraat.

Alle kruispunten worden verhoogd aangelegd om het autoverkeer af te remmen.

Het stuk tussen de Plankenbergstraat en de Boshovestraat. ©  rr

Plein voor de kerk

Ter hoogte van de Sint-Rumolduskerk wordt een centraal plein aangelegd. In tegenstelling tot eerdere plannen, wordt de straat niet geknipt, maar blijft doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk. “Die aanpassing gebeurde op vraag van de buurt, die een knip niet zag zitten”, zegt Lorent. Samen met een wandelpad door de middenberm moet de kerkomgeving het hart van de straat worden.

In het voorjaar van 2023 wordt met de input van het infomoment een voorontwerp voorgesteld. Het definitief ontwerp zou er in het najaar van 2023 moeten zijn. De start van de werken staat nu gepland midden 2024. De werken zouden een jaar in beslag nemen.

Het stuk tussen de Boshovestraat en de Paulus Beyestraat ©  rr

Actiecomité protesteert

Vanuit de buurt is er ook protest tegen de plannen. Zo verenigden een groep buurtbewoners zich in een actiecomité: Allez-Allée. Districtsschepen Lorent toont begrip voor het protest. “Ik begrijp dat de heraanleg een ingrijpende verandering betekent”, zegt hij. “En dat is niet evident, ook dat beseffen we. Maar vandaag is de Te Rivierenlaan een grijze massa, waar te snel gereden wordt. Het is belangrijk dat we de verkeersveiligheid verhogen én tegelijkertijd de buurt vergroenen.”

Lees verder onder de foto.

Het stuk tussen de Paulus Beyestraat en de Baron Leroystraat ©  rr

Het stuk tussen de Baron Leroystraat en de Ter Heydelaan ©  rr

Buurt reageert verdeeld op de plannen: van “Hier kan je toch niet tegen zijn” tot “Ze nemen ons alles af”

De opkomst in de Sint-Rumolduskerk, op het info- en inspraakmoment over de heraanleg van de Ter Rivierenlaan, was groot. ©  Patrick De Roo

De opkomst op het info- en inspraakmoment, donderdagavond in de Sint-Rumolduskerk, was groot. De heraanleg rolt over de tongen bij de bewoners van de Ter Rivierenlaan. De reacties gaat van uitermate positief tot barslecht, en alles daartussen.

Stefanie Hofman (43) en Tirsa Van den Berg (38) die allebei met hun gezin in de straat wonen, zijn blij met de aangekondigde veranderingen. “Er hangt wel veel negativiteit in de lucht, voelen we”, zegt Stefanie. “Maar ik zie vooral positieve zaken. Onze buurt wordt groener, de gevaarlijke kruispunten worden aangepakt en de automobilisten die hier vaak met een hoge snelheid door de straat racen, worden afgeremd. Zeker voor onze kinderen gaat het een stuk veiliger worden.”

“Het parkeren is wel een issue”, vult Tirsa aan. “Al verdwijnen er uiteindelijk ‘maar’ 18 plaatsen. Als je het totaalplaatje bekijkt, gaan we er sterk op vooruit. Hoe kan je hier nu geen fan van zijn?”

Stefanie Hofman (43) en Tirsa Van den Berg (38) wonen beiden met hun gezin in de Ter Rivierenlaan ©  Patrick De Roo

“Nemen ons alles af”

Op die vraag weten de bewoners van huisnummers 36 tot 54 wel een antwoord. Voor hun deur gaat, in tegenstelling tot de meeste plekken in de straat, het groen voor hun deur net weg. Om het verkeer af te remmen komt ter hoogte van hun huizen een knik in de straat, waardoor de rijbaan dichter bij hun woningen komt te liggen. “Wij moeten hier onze leefkwaliteit voor opofferen”, reageert Lily Smeyers. “Wij worden geslachtofferd in functie van de verkeersveiligheid. Alles wordt ons afgenomen: het brede voetpad, het groen voor onze deur,... Heel de straat vergroend, bij ons gebeurt het omgekeerde.”

Dat vinden ook Lilys buren, Stefano Niciea (38) en Laura Goyvaerts (39). “Als je hier komt wonen, kies je voor een huis, een buurt en een straat”, zegt Laura. “En dat mooie wordt ons afgenomen. Dat voelt erg oneerlijk aan.”

Enkele buurtbewoners van de huisnummers 36 tot 54. Op de eerste rij (vlnr): Stefano Niciea (38), Laura Goyvaerts (39) en Lily Smeyers. © Patrick De Roo 

Buurtbewoner Claude Boelens van actiecomité Allez-Allée is ook niet overtuigd. “Er zouden achttien parkeerplaatsen verdwijnen, maar in werkelijkheid zijn er nog eens 107 parkeerplaatsen voor de opritten, die we gaan verliezen omdat er enkel nog in de middenberm geparkeerd zal kunnen worden”, zegt Boelens. “Zo kan je niet meer voor je oprit.”

Een ander knelpunt voor Boelens en de actiegroep is de middenberm die de twee rijbanen zal scheiden. “Zo komt de rijbaan dichter tegen de woningen te liggen, met een verlies van groen, bomen en uitrij-mogelijkheden van de oprit. Het parkeren in de middenberm lijkt ons ook gevaarlijk voor het uitstappen van kinderen. En wat met elektrische auto’s die moeten laden? En we vrezen ook voor overlast met het plein over de kerk. We hebben het gevoel dat wij als buurtbewoner niet van tel zijn.”

“Veiliger en groener”

Julie Van Geel (32) en Sarah Van Houtte (35), die elk met hun gezin in de straat wonen, vinden dan weer dat de plannen niet ver genoeg gaan. “In het eerste ontwerp kwam er knip in de straat”, vertellen ze. “Jammer dat die verdwenen is. Dat zou pas echt een verschil maken op het vlak van verkeersveiligheid. Maar we zijn wel blij dat de straat wordt aangepakt. Er komt heel wat groen bij, net als speelruimtes voor de kinderen. We vragen ons wel af of er veel gebruikgemaakt zal worden van de middenberm, want je moet er wel de straat voor oversteken.”

En ook Richard Van Wesenbeeck ziet veel positieve zaken. “De twee rijbanen, gescheiden door een middenberm, gaat het verkeer aanzienlijk vertragen”, zegt hij. “En onze buurt wordt veel groener. Het zal wel aanpassen worden, want nu kan ik nog parkeren voor mijn deur. Dat zal niet meer gaan, maar dat is niet onoverkomelijk. Dit plan maakt onze straat veiliger en met de vele kinderen in de straat en de school in de Baron Leroystraat, is dat niet onbelangrijk.”

Een medewerker van de stad Antwerpen geeft toelichting over de plannen. ©  Patrick De Roo

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners