Een deel van de voormalige kerk wordt al langer gebruikt als turnzaal. © Mia Uydens

250.000 euro provinciale steun voor omvorming Blijde Boodschapkerk tot schoolgebouw

Turnhout -

De Provincie Antwerpen maakt bijna 537.000 euro vrij voor de herbestemming van drie kerken. De Blijde Boodschapkerk in de Turnhoutse Parkwijk wordt verbouwd tot kleuterschool en buurthuis.

Wouter Adriaensen

Het Antwerpse provinciebestuur trekt in deze bestuursperiode alles samen 3.850.000 euro uit voor Kerkplus. Dat programma helpt parochiekerken en kapelanijen nieuwe en/of extra bestemmingen te geven, met financiële ondersteuning voor zowel participatietrajecten en herbestemmingsonderzoeken als voor de effectieve realisatie. Recent werd het licht op groen gezet voor projecten in Turnhout, Massenhoven en Heide-Kalmthout.

“De komende jaren moet voor tientallen kerken in onze provincie een nieuwe of een nevenbestemming gevonden worden,” verklaart gedeputeerde voor Plattelands- en Dorpenbeleid Kathleen Helsen (CD&V). “Als provinciebestuur vinden we het belangrijk dat deze historische gebouwen een nieuwe maatschappelijke invulling krijgen. Dat gebeurt na een grondig onderzoek door een expertenteam en steeds in samenspraak met de inwoners van de wijk of het dorp.”

1,5 miljoen euro

De ondertussen ontwijde Blijde Boodschapkerk in de Turnhoutse Parkwijk wordt al twee jaar gebruikt als turnzaal voor de leerlingen van de Stedelijke Kleuter- en Basisschool. Begin dit jaar werd beslist dat de twee klassen van de kleuterschool verhuizen van het Stadspark naar de buurtkerk in de Parkwijk, om plaats te maken voor de nieuwe sporthal.

LEES OOK. 1,5 miljoen euro om Turnhoutse kerk om te vormen tot kleuterschool

De stad heeft de kerk in erfpacht gekregen. “De combinatie van een kleuterschool met buurtlokalen, een speelotheek en een grote zaal en speelplaats voor zowel de school als de buurt, maakt er een mooi voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik van”, vindt Helsen. De verbouwing werden begroot op 1,5 miljoen euro. Een zesde van dat bedrag wordt nu dus gesubsidieerd door de provincie. (woad)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners