Minister Zuhal Demir is ervan overtuigd dat het ontwerp van gemeente Schilde en Pidpa de verkeersveiligheid onder meer in deze Schoolstraat ten goede zal komen. Daarom verleende ze ondanks het protest toch een vergunning.© JAA

Zuhal Demir geeft groen licht voor heraanleg Schoolstraat en Oelegemsteenweg: “De 137 gerooide bomen worden vervangen”

Schilde -

De heraanleg van de Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg kan volgend jaar doorgaan. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verleende een vergunning ondanks heel wat bezwaren. Ze legt wel extra voorwaarden op zoals de aanplant van 137 nieuwe bomen langs de Oelegemsteenweg, want de huidige zullen gekapt worden.

Jan Auman

De plannen voor de Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg verschenen begin 2021 plots op de politieke agenda omdat de Vlaamse overheid uitzicht gaf op een subsidiepot van bijna 3 miljoen euro voor deze twee kilometer lange verkeersas. Al moest er dan wel vaart gemaakt worden.

De gemeenteraad keurde de plannen in juni 2021 niet zonder discussie goed. Onder meer drie leden van meerderheidspartij Open Vld onthielden zij bij de stemming. De provincie wees de eerste beroepen af. Ook minstens dertig bewoners en handelaars uit beide straten zijn gekant tegen het kappen van de hoge eiken (Oelegemsteenweg), hekelen het verlies aan parkeerplaatsen en willen meer maatregelen om sluipverkeer (Schoolstraat) te weren.

Ze tekenden allemaal bezwaar aan, tot twee keer toe zelfs. Eerst bij de bestendige deputatie en vervolgens bij minister Demir. Die wikte en woog, maar van haar mogen Pidpa, de gemeente en de provincie doorzetten met hun vernieuwingsoperatie. “In het belang van de verkeersveiligheid, niet in het minst in de Schoolstraat”, aldus de minister.

Deze Amerikaanse eiken zullen de vernieuwing van de Oelegemsteenweg niet overleven. Maar er moeten nieuwe bomen geplant worden. © JAA

137 nieuwe bomen

“35 bomen kunnen en moeten dus behouden worden, 22 bomen kunnen en moeten verplaatst worden. 137 bomen mogen gerooid worden. Ik leg echter als uitdrukkelijke voorwaarde op aan betrokken overheden om na de heraanleg minstens 137 nieuwe bomen aan te planten om het dreefeffect op termijn weer te herstellen. Dit was in de oorspronkelijke vergunning van de deputatie niet opgenomen”, aldus minister Demir.

Het gebrek aan parkeerplaatsen was een terugkerend element in de beroepen. “Maar het aantal plaatsen daalt slechts van 84 naar 72. Dat is niet fundamenteel ten aanzien van de betere verkeerssituatie die ontstaat”, stelt Demir.

“Er zijn inspanningen geleverd om het rooien van de bomen tot een minimum te beperken”, aldus de minister. “De geplande werken zouden evenwel voor ernstige wortelschade zorgen, waardoor een deel van de bestaande bomen na de werken niet lang zou overleven.” (jaa)

Minister Zuhal Demir plantte in 2022 op vele plaatsen in Vlaanderen nieuwe bomen. In 2024 mag ze dat ook in Schilde komen doen, langs de Oelegemsteenweg. © Raymond Lemmens

In de Oelegemsteenweg stak al in coronatijd protest op bij bewoners tegen het nu vergunde kappen van mooie oude eiken, die een dreefeffect creëren. © JAA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners