Landbouwers krijgen tekst en informatie van Boerennatuur over de peilgestuurde drainage. © RR

Landbouwers investeren in meer boerennatuur

Reet -

Steeds meer landbouwers investeren in niet-productieve initiatieven. Onder meer via peilgestuurde drainage zorgen ze voor een betere waterhuishouding en landschapsbescherming. Het voorkomt erosie van de grond en bevordert tegelijk de biodiversiteit op het land.

 

Lode Ceyssens (secretaris Boerennatuur), landbouwer Danny Lemmens en Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens bij de voorstelli,g van de peilgestuurde drainage. © JW

“Er is niemand die de natuur beter kent dan een landbouwer!” stak Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond van wal op de persconferentie van Natuurenbos Vlaanderen. Het zit hem en de meeste boeren duidelijk hoog dat sommigen van het tegenovergestelde overtuigd zijn. Natuurenbos, een spin-off van de Boerenbond, wil met voorbeelden en nieuwe initiatieven het belang van de landbouw op het vlak van natuurbescherming aantonen.

“Een mooi voorbeeld is de peilgestuurde drainage van akkers”, zegt secretaris Bart Schoukens. “Het gaat om een zogenaamd Niet Productief Initiatief, een NPI, dat de landbouwer in staat stelt het water op zijn perceel beter vast te houden wat een win-win betekent voor boer en natuur.”

De voorstelling van een dergelijk proefproject werd georganiseerd op land dat door plaatselijk landbouwer Danny Lemmens aan de Kneukelputlei in Reet (Rumst) wordt bewerkt. “Via een buizensysteem in de ondergrond wordt het overtollige water in natte periodes afgevoerd”, zegt Danny. “Het is tegelijk mogelijk om het systeem om te keren en de drainering af te sluiten in droge periodes wat staat voor een peilgestuurde drainage.”

Langer op de akkers

Sinds begin dit jaar nam Danny een dergelijk systeem op een akker van bijna drie hectare groot als proef in dienst. “Het is duidelijk een win-winsituatie”, argumenteert hij. “Ik kan in de lente vroeger en ook langer in het jaar het land bewerken. Het risico om met de tractor vast te rijden is uitgesloten. Door de waterhuishouding op peil te houden is de structuur van de grond beter wat voor een grotere opbrengst zorgt. Vooral ook omdat de uitspoeling van de meststoffen een pak lager ligt.”

Hoop op subsidiëring

Toch blijft de plaatsing van de drainage erg kostelijk. Volgens Lemmens komt dat toch al vlug op zo’n vier tot vijfduizend euro per hectare. Daarom hoopt hij dat dit initiatief mogelijk ook kan gesubsidieerd worden. De boodschap werd gehoord door de voorzitter van de Boerenbond die bevestigde dat vergroenen alleen maar kan als de rekening niet rood kleurt.  (JEF WIJCKMANS)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners