©  REUTERS

Journalisten staken bij New York Times

Journalisten van de Amerikaanse krant The New York Times leggen donderdag het werk neer. Ze hekelen dat loongesprekken zonder veel vordering aanslepen.

Bron: BELGA

De staking van één dag gaat uit van de The New York Times Guild, die het gros van de redactie vertegenwoordigt. Ze komt er omdat de vakbond er niet in slaagt om een nieuw akkoord met de directie te sluiten over onder andere lonen en gezondheids- en pensioenuitkeringen.

In maart 2021 liep de vorige overeenkomst tussen de The New York Times Guild en de krant al af. Sindsdien vond een veertigtal onderhandelingsrondes plaats, voorlopig zonder concreet resultaat.

Het syndicaat beschuldigt de directie ervan “te kwader trouw” te onderhandelen. “Haar loonvoorstel blijft onvoldoende voor het huidige economische klimaat en hinkt zowel achter op de inflatie als op de gemiddelde loonstijging in de VS.”

De staking van donderdag wordt door meer dan 1.100 personeelsleden gesteund. De vakbond vertegenwoordigt zowat 1.450 werknemers op de redactie, marketingafdeling en andere takken van het bedrijf. In totaal werken meer dan 1.800 mensen op de redactie van The New York Times.

10 procent

Hoofdredacteur Joe Kahn hekelt de sociale actie. “Stakingen gebeuren doorgaans wanneer gesprekken een patstelling bereiken. Dat is niet waar wij vandaag staan”, zei hij. “Hoewel de kloof tussen het bedrijf en de vakbond bij een aantal zaken groot is, blijven we voorstellen uitwisselen en vooruitgang boeken.” 

The New York Times biedt het personeel 5,5 procent opslag aan bij de goedkeuring van de nieuwe overeenkomst en verhogingen van 3 procent in 2023 en 2024. Daarnaast wil de directie over de brug komen met een retroactieve bonus van 4 procent om het gebrek aan opslag te compenseren sinds het aflopen van het vorige contract. De vakbond vraagt een onmiddellijke opslag van 10 procent, in de twee volgende jaren telkens 5,5 procent meer loon en een retroactieve bonus van 8,5 procent. Daarnaast is onder meer een nieuwe telewerkregeling een heet hangijzer.

Ondertussen blijft The New York Times donderdag nieuws produceren. De krant doet daarvoor een beroep op journalisten die niet zijn aangesloten bij de Guild.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER