© ATV

Laagste lood-in-bloedwaarden bij kinderen in omgeving van Umicore sinds 1978

Hoboken -

Nog nooit waren de resultaten van het halfjaarlijkse onderzoek naar lood in het bloed bij kinderen in de omgeving van Umicore in Hoboken zo laag als nu. Toch blijft de medische werkgroep van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) aandacht vragen voor de loodblootstelling. “Continue opvolging van kinderen en blijvend inzetten op maatregelen blijft belangrijk om hun gezondheid te beschermen”, zegt Vera Nelen van het PIH.

LEES OOK. Iets minder kinderen dicht bij Umicore-site hebben alarmerend hoge lood-in-bloedwaarde

Het PIH voert twee keer per jaar een lood-in-bloedonderzoek uit bij kinderen van 1 tot 12 jaar in de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken. Die wijken liggen het dichtst bij de fabriek van Umicore.

De resultaten van het laatste onderzoek, dat dit najaar werd afgenomen bij 127 van de 270 kinderen in de wijken, bereiken het laagste niveau sinds het eerste onderzoek in 1978. De ‘veilige’ referentiewaarde is 5 microgram lood per deciliter bloed (µg/dl). De gemiddelde waarde bedraagt 2,25 microgram µg/dl en is gedaald ten opzichte van het voorjaar 2022 (toen 3,03 μg/dl). Bij geen enkel kind is een waarde hoger dan 10 μg/dl vastgesteld.

Toch heeft nog steeds 1 op de 6 kinderen die in de zone het dichtst bij de fabriek wonen, een waarde boven 4 µg/dl en 3 op de 4 een waarde boven 2 µg/dl. “Continue opvolging van kinderen en blijvend inzetten op maatregelen blijft belangrijk om hun gezondheid te beschermen”, zegt Vera Nelen van het PIH.

Bij Umicore wordt tevreden gereageerd. “Dit toont aan dat onze maatregelen een positieve impact hebben”, zegt Johan Ramharter, directeur van de Umicore-site in Hoboken. “We blijven ook investeren in milieumaatregelen, 25 miljoen euro per jaar.”

Ook in de controlegroep is een daling vastgesteld. “De waarden dalen in alle zones”, zegt Ramharter. “En met de aanleg van de groene bufferzone vlak naast onze site (Umicore kocht heel wat huizen op om die te kunnen realiseren, red.) verwachten we nog betere resultaten.”

Ook PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders, die als huisarts voor Geneeskunde voor het Volk actief is in Hoboken, is positief. Al stelt zij wel het nut van die groene buffer in vraag. “De lage waarden hebben ook te maken met de verhuis van heel veel kinderen door de huizenopkoop van Umicore”, zegt Branders.

“Dat ook de waarden in de controlegroep dalen, wil zeggen dat de extra inspanningen van Umicore vruchten afwerpen. Dat is goed voor de hele bevolking van ons district. Maar het opkopen van één derde van Moretusburg was dus niet nodig. Het is dankzij de technologische verbeteringen en de inzet van de werknemers van Umicore dat onze kinderen betere waarden hebben. Niet door een groen bosje dat nog aangeplant moet worden.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV