©  rr

25.000 euro subsidies voor groen dorpspark rond kerk van Ranst

Ranst -

De gemeente Ranst startte in 2021 met het project Veerkrachtige Dorpen, een participatieaanbod van de provincie, waar het gemeentebestuur op intekende. Het burgerinitiatief Groene hart van Ranst heeft nu 25.000 euro toegewezen gekregen voor verbindende en vergroenende ingrepen in hartje Ranst. Het is de bedoeling een dorpspark rond de kerk te maken.

Het project Groene hart van Ranst werd uitgewerkt door bewoners, waarbij de schooldirecties, parochie en verenigingen als Oerbloemen en Natuurpunt mee aan tafel zaten. Het moet het begin zijn van een complete opwaardering van de dorpskern.

Het college van burgemeester en schepenen diende een subsidieaanvraag voor het project in bij de provincie. Die kende nu 25.000 euro goed. De ingrepen zouden tegen het voorjaar van 2024 gerealiseerd moeten zijn.

©  rr

Het is de voortzetting op de speel- en ontmoetingsplek die Ranst al samen met Regionaal Landschap de Voorkempen aanlegde naast de kerk, na een inspraakronde. Zoals in vele Vlaamse dorpskernen is er in het dorpscentrum van Ranst veel verharding aanwezig, maar weinig grote, hoogstammige bomen, staat in de plannen. Door in de verschillende zones bomen aan te planten en ze met elkaar te verbinden, wil Ranst een eerste stap zetten naar de ontwikkeling van een dorpspark. Het gaat niet alleen om hoogstammen, maar ook om laagstammen, zoals voor een tutjesboom. Een nu wat verstopt staande lindeboom zal worden verplaatst.

Aan de bibliotheek zal er worden onthard. Ook een traag pad in het verlengde van de Lindenlaan richting Zevenbergenbos behoort tot de plannen.

De gemeente kocht al een loods aan, naast basisschool De Knipoog, die omgebouwd wordt en meer ruimte moet geven aan de basisschool en de buitenschoolse kinderopvang. Een groot deel van de loods zal worden ontwikkeld als polyvalente ruimte waar Ranstenaren, al dan niet via verenigingen, gebruik van kunnen maken.

De parochie denkt dan weer volop na over het openstellen van de doopkapel van de kerk als vrij toegankelijke stiltehoek. Ook het parochiehuis wordt onder handen genomen en biedt plaats voor burgerinitiatieven en verdere invulling.

Om het dorpspark tot één geheel te maken wordt een stuk haag verwijderd. Er komen boogzitbanken en mogelijk nog een atrium met hemelwaterpartij waar kinderen kunnen spelen.

De gemeente legde in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen al een speelpleintje aan. ©  kma

(kma)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners