“Duffel blijft een financieel gezonde gemeente”, aldus burgemeester Sofie Joosen.  © Chris Van Rompaey

Belastingen en retributies stijgen niet ondanks stijgende kosten

Duffel -

De Duffelse gemeenteraad stemt op maandag 12 december over de budgetten voor het jaar 2023. “Met een hele reeks stijgende kosten is de begroting toch in evenwicht. De autofinancieringsmarge is positief en dat geeft aan dat de gemeente financieel gezond is”, stelt burgemeester van Duffel Sofie Joosen (N-VA).

Chris Van Rompaey

“We zijn er opnieuw in geslaagd vanuit een gezond financieel evenwicht toch de ruimte te creëren voor noodzakelijke en duurzame investeringen. In de huidige context van hoge inflatie, hoge personeelskosten en energieprijzen die de pan uit swingen, was dit absoluut geen evidente oefening. Zo loopt onze energiefactuur op tot 1,2 miljoen euro extra. We gaan dus sterk inzetten op energiebesparing en het verduurzamen van ons gemeentelijk patrimonium”, aldus Sofie Joosen, die als burgemeester ook bevoegd is voor de financiën van de gemeente Duffel.

“Het was ook onze uitdrukkelijke wens om aan de inkomstenzijde zeer waakzaam te zijn voor de financiële draagkracht van onze Duffelaars. De personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de retributies voor diensten en producten zoals vergunningsaanvragen, administratieve stukken en huurprijzen verhogen we dus niet. De variabele tarieven voor afvalverwerking via Ivarem indexeren we wel gedeeltelijk, net als in de andere vijf diftargemeenten.”

De duurste investeringen

Bouw fuifzaal – 2.800.000 euro

Weg- en rioleringswerken Hondiuslaan, Notmeir-Walemstraat en Rechtstraat-Zwarthoutstraat – 1.500.000 euro

Start tweede fase uitbreiding GTiD – 1.380.000 euro

Renovatie Chiro Duffel-West en aanbouw Scouts Mijlstraat – 500.000 euro

Zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen – 430.000 euro

Verledding van de straatverlichting en gemeentelijke gebouwen – 385.000 euro

Ontharding speelplaats school Kompas – 200.000 euro

Verduurzamen wagenpark - 138.000 euro

Vervolg onthardingsproject in het Senthout – 100.000 euro

Optimalisatie van de fietsostrade - 100.000 euro

(cvr)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Duffel