Schepen van Financiën Elke Tweepenninckx volgde wegens ziekte de gemeenteraad online.  © Marc Peeters

Gemeentebestuur jongleert met belastingen: “Poging om zich populair te maken”

Olen -

Het gemeentebestuur van Olen heeft de algemene gemeentebelasting afgeschaft, maar verhoogde in dezelfde adem de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Een operatie die budgetneutraal zou moeten zijn, maar daar gelooft de oppositie niets van. “Deze aanpassing is allesbehalve sociaal”, meent raadslid Koen Laenen (O1).

Marc Peeters

Eerst het goede nieuws voor de Olense belastingbetaler. De algemene gemeentebelasting van 55 euro per jaar voor een gezinshoofd en 44 euro voor een alleenstaande verdwijnt. Schepen Elke Tweepenninckx (Groen) legde uit dat de inning van deze belasting zeer arbeidsintensief is. Het gaat om zo’n 6.000 brieven die moeten verstuurd worden en nadien nog eens paar duizend als herinnering wanneer betaling uitblijft. Jaarlijks is de algemene gemeentebelasting, zonder kosten, goed voor zo’n 810.000 euro. Deze inkomsten vallen weg.

Het lokale bestuur zal dit bedrag compenseren door de opcentiemen te verhogen van 630 naar 750. De opcentiemen vormen een deel van de eigendomsbelastingen die door de Vlaamse overheid worden geïnd en nadien worden doorgestort aan de gemeente. Voor de gemeente een mogelijkheid om de kost en het werk van het innen van de belasting bij de Vlaamse overheid te leggen.

“Een lepe truc om zich populair te maken bij de bevolking”, vindt Koen Laenen van O1. “De Olense belasting valt weg en heel wat mensen staan er niet bij stil dat ze bij het betalen van een Vlaamse belasting meteen ook gemeentebelasting betalen.”

Meerprijs

Samen met N-VA vindt O1 de verschuiving ook niet correct. “44 of 55 euro voor iedereen is een eerlijke vaste belasting die iedereen betaalde om mee te kunnen genieten van de plaatselijke dienstverlening”, meent Koen Laenen. “Mensen zonder eigendom zien dat bedrag nu wegvallen en zijn goed af. De rekening wordt straks betaald door de brede middenklasse. Mensen die eigenaar zijn van een woning met een gemiddeld kadastraal inkomen gaan volgens mijn berekening al gauw 90 euro per jaar méér betalen.”

Laenen vreest dat deze situatie op langere termijn zal leiden tot een verhoging van de huurprijzen. Burgemeester Bouquillon (CD&V) spreekt dat tegen. “O1 maakte foute berekeningen. Zelfs voor de grotere woningen zal de meerprijs onder die 55 euro liggen.” O1 en N-VA stemden tegen de hervorming van de belastingsregelementen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners