Maaike Bradt en Nicole Van Praet willen meer evenwicht tussen mannen en vrouwen in bestuursorganen. © RR

Lokale politica’s hekelen vermannelijking raad van bestuur van Igemo en Ivarem: “Gemeentebesturen hebben liever geen stemrecht dan vrouw af te vaardigen”

Willebroek, Bornem -

Een Vlaams decreet uit 2017 bepaalt dat maximaal twee derde van de leden van de raad van bestuur van een opdracht houdende vereniging van hetzelfde geslacht mogen zijn. Politica’s Nicole Van Praet (Groen) uit Bornem en Maaike Bradt (CD&V) uit Willebroek hekelen het feit dat er bij de intercommunale Igemo al bijna een jaar slechts vier vrouwen op vijftien leden zetelen en bij Ivarem vier op zestien. Ze pleiten ervoor om de samenstelling van de raden van bestuur dringend te herbekijken.

Ward Bosmans

De zogenaamde quotawet moet ervoor zorgen dat mannen en vrouwen, die beiden een even groot deel van de maatschappij weerspiegelen, ook evenwichtiger vertegenwoordigd zijn in onze bestuursorganen. Door de coalitiewissels in Bornem en Willebroek was er ook een wijziging van de afgevaardigden uit deze gemeenten in de raden van bestuur van Igemo en Ivarem. Voormalig schepenen Nicole Van Praet (Bornem) en Maaike Bradt (Willebroek) werden begin 2022 vervangen door twee nieuwe mannelijke vertegenwoordigers.

“Daardoor voldoen Igemo (voor streekontwikkeling) en Ivarem (duurzaam afvalbeheer regio Mechelen) dus al bijna een jaar niet meer aan het decreet. En daar trekken ze zich blijkbaar niets van aan. Bij Igemo zetelen er vier vrouwen op vijftien leden en bij Ivarem vier op zestien leden. Het probleem wordt opgelost door de nieuwe vertegenwoordigers te laten zetelen zonder stemrecht. Blijkbaar hebben de gemeentebesturen dus liever geen stemrecht dan een vrouw af te vaardigen”, zeggen Van Praet en Bradt.

Andere visie

Door een weerspiegeling van de maatschappij op het niveau van de raad van bestuur, wordt volgens de twee politica’s met alle mogelijke belangen rekening gehouden. Het is volgens hen van cruciaal belang dat er een diverse vertegenwoordiging is, en dat ook vrouwen vertegenwoordigd worden aan de top, zodat er ook met hun perspectieven rekening wordt gehouden. “Vrouwen ontwikkelen andere visies dan hun mannelijke collega’s en stellen andere prioriteiten. Om de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen, is het beter om te werken met een heterogeen samengestelde raad. Dat hebben al voldoende wetenschappelijke onderzoeken bewezen. Daarnaast brengen ze ook het sociale en menselijke aspect in de besluitvorming. Als we willen dat vrouwen nog een stem hebben in de besluitvorming is het noodzakelijk dat ze ook voldoende en evenredige vertegenwoordiging hebben”, leggen Maaike Bradt en Nicole Van Praet uit.

Slagkracht

Waarom de gemeentebesturen van Willebroek en Bornem liever kiezen om geen stemrecht te hebben, is voor de politica’s een raadsel. Ivarem stuurde al een brief naar de gemeente Bornem om erop te wijzen dat een artikel uit het decreet bepaalt dat slechts twee derde van de leden van de raad van bestuur van een opdracht houdende vereniging van hetzelfde geslacht mogen zijn en ze daarom geen mannelijke kandidaat kunnen mandateren.

“We zijn ervan overtuigd dat een meer evenwichtigere verhouding een positieve invloed zal hebben. Het zou onze intergemeentelijke samenwerking meer slagkracht geven. Beide geslachten kunnen perfect een complementaire rol vervullen”, besluiten Nicole Van Praet en Maaike Bradt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners