© ATV

Hinder cyberaanval op stad Antwerpen blijft groeien: problemen begraafplaatsen en e-formulier brandweer

Antwerpen -

Het is momenteel onmogelijk om een traject in te geven in de routeplanner op de stedelijke website Slim naar Antwerpen. Er is hinder bij de verwerking van de aanvragen voor een omgevingsvergunning. Dat is een gevolg van de cyberaanval op de stad Antwerpen.

De grootste hinder is vooral bij het digitaal maken van een afspraak. Zo is het ook moeilijk om een afspraak te maken bij de Antwerpse politie. Hier volgt een overzicht van de hinder door de cyberaanval. Bij de eerste inschatting zou de grootste hinder eind deze maand zijn weggewerkt.

Sacha Van Wiele

LEES OOK: Cyberaanval treft stad Antwerpen hard: “Kans dat persoonsgegevens zijn gestolen, is groot”

Loketten

De stadsloketten in de districtshuizen zijn open. Door de problemen als gevolg van de cyberaanval zijn mensen welkom zonder afspraak. Digitaal afspraken maken is niet mogelijk voor onder andere de loketten, de woonkantoren en de recyclageparken. Wie naar het districtshuis komt, loopt het risico op lange wachttijden. De stad Antwerpen vraagt Antwerpenaars dan ook om voor niet dringende zaken even te wachten tot de dienstverlening is genormaliseerd. Digitale meldingen waarbij een locatie moet worden ingegeven, werkt niet. Het gaat hier om bijvoorbeeld het melden van sluikstorten en schade aan straten en straatmeubilair. Aanmelden via Itsme op Antwerpen.be is niet mogelijk.

Lokettenzaal in het districtshuis van Antwerpen © Jan Van der Perre

Voor de volgende zaken kan je nog steeds terecht bij de stadsloketten:

* Reispassen aanvragen en afhalen.

* Rijbewijzen aanvragen en afhalen. Dit geldt niet voor internationale rijbewijzen.

* Identiteitskaart/KidsID Belg aanvragen.

* Verblijfskaart aanvragen (gewone verlenging).

* Afhalen van identiteitskaart, kidsID en verblijfskaart.

* Aangifte geboorte, erkenning, huwelijk, overlijden.

* Spoedprocedures

* Melden verlies of diefstal van persoonlijke documenten.

* Adreswijziging kan alleen telefonisch via het stedelijk contactcenter worden doorgegeven: 03.22.11.333.

Wat niet mogelijk is momenteel:

* Nationaliteitsaanvragen.

* Parkeervergunningen.

* Bewonerskaarten.

* Toelating voor lage-emissiezone kunnen geen aanvragen worden ingediend en worden verwerkt. Kopen van een toelating of een dagpas is niet mogelijk.

* Lopende dossiers migratie.

* Opladen van A-kaart en sorteerpas voor sorteerstraten.

Stedelijke kinderopvang

Het gaat om de locaties: Beukennootje, Bobijn, Brabbel, Deugniet, Kadee, Knuffel, Koekendoos, Meere, Melkweg, Neuze Neuze, Pagadder, Parkvilla, Patrasche, Stoomboot, Strandloper.

* ‘Mijn Kinderopvang’ werkt niet. Geef jouw aanvragen en meldingen mondeling door in de locatie.

* ‘Jouw factuur’ van november kan later aankomen.

* Mailen lukt niet.

* Kinderopvang is telefonisch bereikbaar.

* Er is geen toegang tot de voedings- en medische gegevens van het kind.

* Het organiseren van vervanging loopt trager. Het kan dat het kind niet in de eigen leefgroep of bij de vertrouwde kinderbegeleiders zit.

* Berichten via mail van de Kinderopvangzoeker werkt niet.

* De toepassing van de Kinderopvangtoelage werkt niet. Kinderopvang kan geen maandelijkse aanwezigheden van kinderen doorgeven. De uitbetaling van de toelage aan de kinderopvanginitiatieven staat on hold. Ouders kunnen geen nieuwe aanvraag voor de kinderopvangtoelage indienen.

Wonen en bouwen

* Er zijn vertragingen in de verwerking van de aanvragen voor een omgevingsvergunning.

* Alle lopende en nieuwe vergunningsaanvragen worden met dertig dagen opgeschort.

* Advies vragen via PercelenInformatiePlatform is niet mogelijk.

* De inschrijving voor de premie van asbest in leidingisolatie en vloerbekleding (e-loket) werkt momenteel niet. Offertes van aannemers kan je tijdelijk mailen naar asbest@antwerpen.be.

Afval en recyclage

* Een afspraak maken voor een bezoek aan de recyclageparken is niet mogelijk. Je kan zonder afspraak naar het recyclagepark. Betalen met bancontact lukt wel.

* Wie een afspraak maakte voor het ophalen van grofvuil maakt best opnieuw een afspraak met het stedelijk contactcenter.

* Het opladen van de sorteerpas en het aanvragen van een nieuwe pas zijn tijdelijk niet mogelijk. Wie een sorteerpas heeft kan tijdelijk tot 10 euro onder nul gaan.

* Het bestellen van de afvalstickers 2023 is tijdelijk niet mogelijk.

Begraafplaatsen

Een zwemuur reserveren is momenteel niet mogelijk. © Patrick De Roo

* Voor bijzettingen in bestaande grafconcessies moeten gegevens worden bezorgd aan de begrafenisondernemer.

* Vragen voor opzoekingen van graflocaties worden tijdelijk minder prioriatair behandeld.

* Kosten wegens belastingen op lijkbezorging en/of retributies voor grafconcessies worden later gefactureerd.

Cultuur en sport

* Reserveren van sportinfrastructuur is niet mogelijk.

* Sportmateriaal reserveren bij de uitleendienst van Sporting A is niet mogelijk.

* Online ticketverkoop voor cultuurvoorstellingen is niet mogelijk.

* Online ticketverkoop voor musea is niet mogelijk. Bezoeker kan alleen betalen met cashgeld, museumpas en Antwerp City Card.

* Punten sparen of punten verzilveren met de A-kaart is niet mogelijk.

* Sportlessen van Sporting A zijn niet online te raadplegen. De lessen zelf gaan wel door.

* Inschrijven voor Sport en Beweeg Mee in het voorjaar is niet mogelijk.

Brandweer

* E-formulier voor meldingen van wespen, wateroverlast of stormschade werkt niet. U belt best naar 03.338.88.11 of maak gebruik van 1722.be bij onweer of storm.

Bibliotheken

Wat is niet mogelijk?

Bibliotheek Permeke. © Dries Luyten

* Uitlenen van materialen.

* Reserveren van materialen.

* Interbibliothecaire aanvraag.

* Inschrijven van bibliotheekgebruikers.

* Uitreiken of vervangen A-kaart.

* Computer reserveren.

* Afdrukken en kopiëren van documenten.

* Betalen bibsaldo.

* Opladen kopieerkrediet.

* Opladen sorteerpas.

* Verkoop van tickets voor voorstellingen en activiteiten.

Wat kan nog wel?

* Inleveren van materiaal.

* Boeken kunnen ook automatisch gratis worden verlengd tot en met 31 januari 2023.

* Het verlengen van uitgeleend materiaal kan alleen via mijn bibliotheek.be. Dit kan dus niet aan de balie of de klantendienst.

Jobs en ondernemen

* De jobsite en het vacature-overzicht zijn niet beschikbaar op de website van stad Antwerpen. Ze zijn wel te raadplegen door rechtstreeks naar job.antwerpen.be te gaan.

* Aanvragen van evenementen, manifestaties, film- en foto-opnames en evenemententerrassen is niet mogelijk.

* Bestelbons voor leveranciers kunnen niet worden verwerkt.

Digitale attesten

Attesten, aktes en uittreksels kunnen digitaal worden aangevraagd, zoals:

* attest gezinssamenstelling

* uittreksel strafregister

* geboorteakte

* huwelijksakte

* echtscheidingsakte

* overlijdensakte

* attest wettelijke samenwoning

Persoonlijke documenten kunnen worden aangevraagd en afgedrukt aan de 32 zelfbedieningsloketten.

Andere dienstverlening

* Nieuwe aanvragen van tenten, tafels, stoelen en ander feestmateriaal kan via het tijdelijke bestelformulier.

* Er kan geen tijdelijke signalisatie en parkeerverbodsborden worden aangevraagd. Ook het plaatsen van borden is tijdelijk niet mogelijk.

* Parkeervergunningen kunnen niet worden uitgereikt of verwerkt.

Parkeerverbodsborden. © Wim Hendrix

* De routeplanner van Slim naar Antwerpen werkt niet.

* De verwerking van aanvraag buurtparking of -fietsenstalling is niet mogelijk.

* Bij het OCMW kunnen geen officiële attesten worden gegeven.

* De Ombudsvrouw van de stad Antwerpen kan geen vragen behandelen. De ombudsdienst is wel bereikbaar via het nummer 0800.94843.

* Het aanvragen van tolken en vertaalopdrachten zijn niet mogelijk bij het inburgerings- en integratiecentrum Atlas.

* Er zijn geen reservaties en opzoekingen mogelijk in de digitale en fysieke archiefstukken in het FelixArchief.

* Aanvragen van onder meer subsidies en buurtinitiatieven via de Verenigingendatabank (Fenix) is niet mogelijk.

* Er zijn ook problemen met meldingen rond parkeren, verkeer en deelmobiliteit.

* Onderwijsdatabank is niet toegankelijk.

Meer info over hinder door cyberaanval kan je vinden op de website van de stad Antwerpen. Deze lijst wordt continu geactualiseerd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV