Sky Rymenants zoekt samen met zoon River vaak de natuur op.  © GroenRand

Milieuvereniging GroenRand roept op tot samenwerking om Vlaamse biodiversiteit te redden: “Grenspark Kalmthoutse Heide is grote opportuniteit”

Noorderkempen -

Vandaag is in Montréal de VN-conferentie over biodiversiteit gestart. De biodiversiteit blijft in heel Europa afnemen. Vlaanderen is trieste koploper. Zoveel bleek uit een recent rapport van de Europese Commissie. Milieuvereniging GroenRand roept natuurverenigingen en landbouwers op om samen te werken ten bate van de biodiversiteit.

Veel experts noemen COP15 de laatste kans om de achteruitgang van de natuur te keren. “Natuur heeft nog nooit zo hoog op de politieke of zakelijke agenda gestaan”, meent Dirk Weyler van GroenRand.

Ook Vlaanderen staat voor pittige uitdagingen wat biodiversiteit betreft. Dat blijkt uit gegevens van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). “Van de 44 betrokken habitats waren er slechts drie in goede staat. Twintig habitats waren er wel op vooruitgegaan, maar niet voldoende”, vult Sky Rymenants aan.

De natuurgebieden langs de Antitankgracht met elkaar verbinden is een van de streefdoelen van GroenRand. © GroenRand

Vlaanderen gebuisd

De Europese Unie nam in 2011 een strategie aan om de toestand van de biodiversiteit in Europa tegen 2020 te beschermen en te verbeteren. Deze omvatte zes streefdoelen tegen het biodiversiteitsverlies en het verlichten van de grootste druk op de natuur. “Met slechts een half punt op zes is Vlaanderen faliekant gebuisd”, weet Sky Rymenants.

“Planten, dieren en habitats in Vlaanderen scoren ondermaats. Ook de verbindingen tussen natuurgebieden blijft ver verwijderd van de Europese en Vlaamse doelen. Samen met verdroging is versnippering de belangrijkste oorzaak van het biodiversiteitsverlies in Vlaanderen. Veel kritische soorten zijn hierdoor al verdwenen of met uitsterven bedreigd. De Vlaamse Rode-Lijstsoorten bewijzen het falen van het Vlaamse natuurbeleid.”

Samenwerken is oplossing

Weyler verklaart: “Het natuurbeheer was lange tijd alleen gericht op maatregelen in de natuurgebieden zelf. Vlaanderen is sterk versnipperd. Nochtans, open ruimte verbinden en een groenblauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel verweven kan de biodiversiteit en de ecologische samenhang bevorderen.”

“Maar dan moeten landbouwers en natuurverenigingen, via onder meer Vlaamse parken, een klimaatgordel en andere initiatieven, beter samenwerken en naar elkaar luisteren. En dat lukt niet altijd”, merkt hij op.

Grenspark Kalmthoutse Heide is volgens GroenRand net een opportuniteit om samen te werken. © Erik Vandewalle

Dirk Weyler haalt het Grenspark Kalmthoutse Heide aan als voorbeeld. “Het maakt als één van de zes geselecteerde kandidaten kans op een erkenning ‘Vlaams Nationaal Park’. Dit kan bijdragen tot een goede samenwerking tussen landbouw en natuurverenigingen. Dankzij het nieuwe parkendecreet krijgen nu ook landbouwers een stem in de planvorming. Die moet samengebracht worden met de stem van de natuurverenigingen. Maar de vooroordelen en het gekibbel blijven aanhouden. Dit moet snel uitgeklaard worden. De biodiversiteit smeekt om oplossingen.”

GroenRand waarschuwt en roept op om te kijken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt. “Er ligt momenteel een ontwerp van decreet om Vlaamse parken te verankeren. Hierin creëert de overheid net een kader voor samenwerkingsverbanden.”

 (Elke Lamens)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners