Buslijn 730 zal verdwijnen. © jbr

De Lijn laat wijk Kaart vanaf januari links liggen

Brasschaat, Ekeren -

Buslijn 730 die nu door de dichtbevolkte Brasschaatse wijk Kaart rijdt, zal dat vanaf 1 januari niet meer doen. De bussen zullen de Hoogboomsteenweg nemen. Eerder was al besloten dat er evenmin bussen door de Louislei in Mariaburg zouden rijden.

De kogel is door de kerk. Vanaf 1 januari rijdt er geen bus meer doorheen de wijk Kaart. De bus die van Ekeren-Station komt, gaat de Kapelsesteenweg op en draait de Hoogboomsteenweg in. Die volgt ze helemaal tot aan de Augustijnslei om zo AZ Klina te bedienen. Voor de bewoners van de wijk Kaart is dit een streep door de rekening.

Michael Vereecken vindt dit bijzonder jammer. “Ik kan best begrijpen dat de bewoners van de Louislei protesteren tegen een bus. Dat is hun volste recht. Maar er is nooit overleg geweest met de bewoners van de wijk Kaart. Er is ons nooit iets gevraagd. Wij zouden nu van een buurtbus gebruik moeten maken. Maar dat is allemaal nog bijzonder vaag.”

De bewoners van de Louislei hebben uiteindelijk hun zin gekregen. Zij vonden hun straat absoluut niet geschikt om er bussen te laten passeren. “Veel te gevaarlijk door de vele kinderen die er fietsen”, vinden ze.

Brasschaats schepen van Mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA): “Het verleggen van buslijn 730 kadert in de eerste fase van een globaal plan. Ze komt inderdaad niet meer doorheen de wijk Kaart, maar we hebben met De Lijn een buurtbus geregeld die zich vooral focust op de senioren. Dat betekent dat de buurtbus aan het Dienstencentrum Mariaburg komt om dan zo via de Henrilei naar de Lage Kaart te rijden. Vervolgens doet ze rustoord Salvé aan en het kerkhof via de Max Hermanlei om dan via de Hoge Kaart en Julialei naar het centrum te rijden. Voor de andere bewoners van de wijk hebben we Donkey-fietsen aan het Kaartseplein, op het Hendrik Luytenplein en aan de Rustoordlei.” (jbr)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners