Het netwerk aan fietsstraten breidt gevoelig uit. “In zo’n straat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers”, legt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen) uit.  ©  Bert De Deken

Turnhout wil fietszone maken van stadshart en aantal fietsstraten verdrievoudigen

Turnhout -

Als het van het Turnhoutse stadsbestuur afhangt verdrievoudigt volgend jaar het aantal fietsstraten. In het stadshart wordt een fietszone geïnstalleerd van het station tot Turnova en van de Koning Albertstraat tot de Deken Adamsstraat.

Wouter Adriaensen

Tien jaar geleden had de Apostoliekenstraat, aan een van de campussen van het Heilig Graf, de eer om de eerste Turnhoutse fietsstraat te worden. “In zo’n straat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers”, legt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen) uit. “Auto’s en andere motorvoertuigen zijn er te gast en mogen de fietsers niet inhalen. Voor alle weggebruikers geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.”

Vandaag telt Turnhout 19 fietsstraten, samen goed voor ongeveer 5 kilometer. Die vormen voorlopig nog een behoorlijk onsamenhangend geheel, met verbindingen in het oosten, zuiden en westen van het stadscentrum. Dat wordt in de loop van 2023 opgelost door een uitbreiding met 46 fietsstraten. Die werden zo gekozen dat het ruime stadshart rondom de Grote Markt één grote centrumfietszone van 24 fietsstraten wordt. Het nieuwe netwerk omvat 17 kilometer wegen waar de tweewielers heersen, drie keer zo veel als nu.

Het ruime stadshart (geel) rondom de Grote Markt wordt één grote centrumfietszone van 24 fietsstraten. Het nieuwe netwerk omvat 17 kilometer wegen waar de tweewielers heersen, drie keer zo veel als nu. ©  gva

Vaker durven, mogen, kunnen en willen

De Turnhoutse meerderheid van N-VA, Vooruit, Groen en CD&V nam in haar bestuursakkoord de ambitie op om een fietsstad te zijn. “Daarvoor bouwen we het netwerk van fietsstraten samenhangend uit. Zo realiseren we ook veilige schoolomgevingen en -fietsroutes.” Daarnaast is er het stadsregionale mobiliteitsplan. Dat wil het aantal fietsverplaatsingen verdubbelen en ziet eveneens heil in fietsstraten, die ervoor zorgen dat “meer mensen, vooral kinderen en ouderen, vaker de fiets durven, mogen, kunnen en willen gebruiken”.

Voor de keuze van de bijkomende fietsstraten werd vooral gekeken naar de regionale fietsroutes die vastgelegd werden in het stadsregionaal mobiliteitsplan. “Het gaat om straten die erop liggen of die de verbinding maken met een school”, legt schepen Boogers uit. “In het stadshart willen we de bereikbaarheid voor fietsers sterk verbeteren.” Straten met een aparte fietsinfrastructuur en woonerven kwamen niet in aanmerking. Openbare vervoersmaatschappij De Lijn gaf een positief advies voor de uitbreiding. Door de fietszone in het stadshart lopen verschillende busverbindingen.

Handhaving

Het stadsbestuur onderstreept dat het vóór de fietser kiest, maar allerminst tegen de autobestuurder. “Het stadshart en de parkings blijven bereikbaar voor iedereen.” Koning auto blijkt het in de praktijk echter nog steeds moeilijk te hebben met zijn ondergeschikte rol in de fietsstraten. “Daarom gaan we sensibiliseren in het stadsmagazine en de media en met een doorschuifsysteem van extra informatieborden aan de nieuwe fietsstraten. Met de politie spreken we gerichte actiemomenten af waarop ook geverbaliseerd zal worden.”

De uitrol van het nieuwe fietsstratennetwerk gebeurt in de loop van 2023 en de kostprijs wordt geschat op 320.000 euro. “Via het Vlaamse programma voor verkeersveilige schoolfietsroutes hopen we de helft van dat bedrag gesubsidieerd te krijgen.”

www.turnhout.be/fietsstraten

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Kempen