De rijbaan in de Van Deynsestraat is versmald door de aanplanting van nieuwe boompje. De verkeersdrempel moet het verkeer afremmen. ©  jas

District voert snelheidsremmende maatregelen uit in Van Deynsestraat

Deurne -

In de Van Deynsestraat in Deurne-Noord zijn de afgelopen weken werken uitgevoerd om de straat verkeersveiliger te maken. Zo zijn de kruispunten aangepakt door onder meer de voetpaden te verbreden. De rijbaan is op een aantal plekken versmald. Dat gebeurde met de aanleg van verkeersdrempel en de aanplanting van elf nieuwe boompjes. De ingrepen moeten het doorgaand verkeer afremmen, wat de verkeersveiligheid ten goede moet komen.

Het kruispunt van de Van Deynsestraat met de De Gryspeerstraat. ©  jas

Het kruispunt van de Van Deynsestraat met de De Francqueslei. ©  jas

 jas

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners