Het Chirolokaal voor Heist-centrum (archiefbeeld uit 2012) is een van de vele gebouwen voor verenigingen die met steun van de gemeente werd gezet. De regeling wordt nu uitgebreid. © RR

Gemeente ondersteunt voortaan ook socioculturele verenigingen met bouwplannen: “Ook voor hen 35% subsidie”

Heist-op-den-Berg -

De Heistse gemeenteraad heeft dinsdagavond twee reglementen goedgekeurd die de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen van Heist-op-den-Berg moeten helpen om hun infrastructuurplannen te verwezenlijken. Zo zal er 35% van de investering worden terugbetaald door de gemeente. Het reglement is een uitbreiding van wat er vroeger al van kracht was: nu komen ook socioculturele verenigingen in aanmerking.

Bert Provoost

Schepen van Verenigingen Carl Verelst (CD&V) legde de krijtlijnen van de nieuwe reglementen uit op de gemeenteraad van dinsdag 6 december. “We hopen dat het sterke Heistse verenigingsleven zelf initiatieven blijft nemen om eigen infrastructuur te bouwen, zoals recent de Hallaarse tafeltennisclub heeft getoond en zoals ook zowat alle jeugdverenigingen de voorbije vijftien jaar hebben gedaan. Deze aanpak is efficiënt en we hebben hier betere ervaringen mee dan dat wij zouden gaan bouwen voor specifieke verenigingen.”

“De noodzaak is en blijft heel groot, de bouwprijzen stijgen en energiebesparende maatregelen kosten geld. We willen de socioculturele verenigingen voortaan ook dezelfde kansen geven als de sport- en jeugdverenigingen. Ook zij hebben gelijkaardige noden. We trachten alle verenigingen gelijkwaardig te behandelen. Daarom hebben we een nieuw reglement opgemaakt”, aldus Verelst.

De bijzondere datum van de goedkeuring verleidde Verelst tot de beeldspraak dat ‘het echt Sinterklaas lijkt voor de verenigingen.’ Feit is alleszins dat verenigingen zullen kunnen rekenen op een aanzienlijke financiële hulp als ze pakweg hun lokaal willen vernieuwen, uitbreiden of een nieuwbouw willen zetten. “De infrastructuursubsidie bedraagt 35% van de totale kosten met een maximum van 100.000 euro”, zegt schepen Carl Verelst.

Het reglement geldt enkel voor erkende Heistse verenigingen. Scholen, verenigingen met commerciële, politieke of religieuze doeleinden en parochiezalen komen niet in aanmerking. Een vereniging kan slechts één dossier per 5 jaar indienen. Het gaat enkel om grotere projecten, die een totale kostprijs van minimaal 50.000 euro hebben. Voor kleinere werken kunnen andere subsidies worden aangevraagd.

Renteloze leningen

Daarnaast worden er ook nog renteloze leningen verleend door de gemeente aan de Heistse erkende verenigingen. “De middelen kunnen gebruikt worden voor bouwwerken, verbouwingswerken aan bestaande infrastructuur, de aanleg en renovatie van sport- of speelterreinen en de aankoop van nieuwe infrastructuur. Een vereniging kan pas een nieuwe aanvraag tot renteloze lening indienen als er geen andere renteloze lening meer lopende is en er geen schulden aan de gemeente meer openstaan. De lening kan maximaal 50% van de totale kosten bedragen met een minimum van 7.500 euro en een maximum van 100.000 euro”, overloopt Verelst de voorwaarden.

Beide reglementen gaan in vanaf 1 januari 2023.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners