De Ketsstraat. © evw

Tuinbouwstraat en Ketsstraat worden woonerf: “Dit is de kans om voor een shift te zorgen”

Borgerhout, Antwerpen -

Zowel de Tuinbouwstraat als de Ketsstraat op de grens tussen Antwerpen en Borgerhout zullen worden heringericht tot een woonerf. Dat betekent: meer aandacht voor bomen, groen, verblijfsruimte en de zachte weggebruiker. In het aantal parkeerplaatsen in beide straten zal flink worden geknipt.

Elien Van Wynsberghe

De projectdefinitie voor de heraanleg van de Tuinbouwstraat en de Ketsstraat is goedgekeurd. Dat betekent dat de contouren vastgelegd zijn. Nu volgen de opmaak van het voorontwerp en het definitief ontwerp. “De heraanleg zelf staat gepland voor 2024”, zegt Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

Beide straten beloven een flinke transformatie te ondergaan. Vandaag zijn het eerder grijze straten die doorgaans volstaan met geparkeerde wagens. Daar komt verandering in. “We hebben een inspraakvergadering georganiseerd met de buurt en daar was een breed draagvlak om de straten in te richten tot woonerven”, aldus Preneel.

Concreet betekent dit dat de straten gelijkgronds worden aangelegd nadat eerst de riolering zal worden vernieuwd. “Anders zouden we met zeer smalle voetpaden blijven zitten.” In het concept wordt maximaal ingezet op vergroening en ontharding met plantvakken en grasbetontegels. Er worden ook 26 nieuwe bomen aangeplant.

Verder wordt er ingezet op verblijfsruimtes, verspreid over de twee straten en wordt het aantal fietsstalplaatsen vergroot van 46 naar 64. De plaatsing van de banken en andere inrichting zal nog gebeuren in overleg met de bewoners.

De Tuinbouwstraat die uitgeeft op de Provinciestraat. © evw

Minder parkeerplaatsen

De keuze voor een woonerf houdt in dat er gesnoeid zal worden in het aantal parkeerplaatsen: van 78 naar 48. “Dit is dé kans om voor een shift te zorgen en om het aantal wagens dat parkeert in de straten te verminderen”, legt Preneel uit. “Deze heraanleg is er voor de komende vijftig jaar en het is niet meer te verantwoorden om straten in te richten op maat van auto’s. Bovendien zijn er parkeermogelijkheden genoeg in de buurt. Zo is er het plan om buurtparkeerplaatsen aan te bieden in de parking onder het Centraal Station. Verder zullen we met de wijk den Dreihoek verder inzetten op autodelen.”

Tot slot zal ook het pleintje ter hoogte van de Dodoenstraat en de Van Geertstraat worden geknipt en heraangelegd tot een groene verblijfszone. (evw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners